Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 0736/TM-ĐT ngày 26/02/2003 của Bộ Thương mại về việc trả lời việc miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu sản xuất của Công ty Tân Việt Xuân

Số hiệu: 0736/TM-ĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Mai Văn Dâu
Ngày ban hành: 26/02/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 0736/TM-ĐT
V/v trả lời việc miễn thuế NK nguyên liệu sản xuất của Công ty Tân Việt Xuân

Hà Nội, ngày 26 tháng 2 năm 2003

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính,
- Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Thương mại nhận được công văn số 433/UB-CNN ngày 28/01/2003 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về đề nghị xác nhận miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu sản xuất năm 2003 đối với các dự án đầu tư theo Nghị định 3535/2002/NĐ-CP và miễn thuế nhập khẩu, thuế VAT nguyên liệu sản xuất bữa trưa học đường của Công ty cổ phần Tân Việt Xuân: công văn số 11/2003/TVX ngày 06/02/2003 của của Công ty cổ phần Tân Việt Xuân gửi Bộ Thương mại cũng về việc miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu:

Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

1. Về việc miễn thuế nguyên liệu sản xuất đối với các dự án đầu tư theo quy định của Nghị định 35/2002/NĐ-CP:

Nghị định 35/2002/NĐ-CP ngày 29/3/2002 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung Danh Mục A, B, C ban hành tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 về dự án được hưởng ưu đãi đầu tư có nhiều Điểm mới, trong đó Khoản 2 Mục IV Danh Mục A, ưu đãi đầu tư được áp dụng đối với những dự án đầu tư “Chế biến nông sản từ nguồn nguyên liệu trong nước”.

Tại công văn số 0363/ TM-ĐT ngày 24/01/2003 gửi Bộ Tài chính Bộ Thương mại đã đề nghị Bộ Tài chính có hướng dẫn bổ sung về các quy định dự án đầu tư ở Nghị định số 35/2002/NĐ-CP trong đó cần có quy định rõ tỷ lệ nguyên liệu trong nước chiếm bao nhiêu % thì được xem xét là “Chế biến nông sản từ nguồn nguyên liệu trong nước”, cơ quan nào là cơ quan xác nhận việc dùng nguyên liệu trong nước và tỷ lệ nguyên liệu trong nước trong sản phẩm sản xuất ra.

Tuy vậy, cho đến nay Bộ Tài chính chưa có Thông tư hướng dẫn bổ sung về các quy định tại ở Nghị định số 35/2002/NĐ-CP đối với các dự án đầu tư sử dụng nông sản trong nước. Do đó Bộ Thương mại không thể xác nhận miễn thuế nhập khẩu đối với các trường hợp này, (dự án sản xuất nước giải khát hoa quả theo Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư số 3230/UB-CNN ngày 23/9/2002 và dự án Đầu tư hệ thống chiết rót sữa theo Giấy ưu đãi đầu tư số 1261/UB-CNN ngày 22/4/2002).

Bộ Thương mại xin chuyển đến Quý Bộ Tài chính bản sao các công văn của UBND thành phố Hồ Chí Minh và của Công ty cổ phần Tân Việt Xuân để Quý Bộ xem xét và sớm có hướng dẫn để Bộ Thương mại giải quyết miễn thuế  nhập khẩu nguyên liệu cho doanh nghiệp đảm bảo quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp đồng thời thực hiện đúng pháp luật, tránh thất thu thuế cho Nhà nước.

2. Về việc đề nghị miễn thuế nhập khẩu và VAT đối với nguyên liệu sản xuất sữa thuộc chương trình dự án "Bữa trưa học đường cho học sinh vùng khó khăn" của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ tài trợ.

Bộ Thương mại đã có ý kiến về vấn đề này tại công văn số 4150/TM-ĐT ngày 29/10/2002, việc miễn thuế nhập khẩu và thuế VAT thuộc các dự án tài trợ nhân đạo không được Điều chỉnh bởi Luật khuyến khích đầu tư trong nước, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và cũng không Điều chỉnh bởi Quyết định số 176/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Hiện nay xử lý miễn thuế nhập khẩu, thuế VAT đối với hàng hoá viện trợ của các tổ chức nước ngoài do Bộ Tài chính trực tiếp xử lý.

Bộ Thương mại xin có ý kiến với Quý Bộ để phối hợp triển khai thực hiện Nghị định số 35/2002/NĐ-CP của Chính phủ./.

 

KT BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 0736/TM-ĐT ngày 26/02/2003 của Bộ Thương mại về việc trả lời việc miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu sản xuất của Công ty Tân Việt Xuân

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.964

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.245.121