Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 07/XNK-XXHH về tiêu chí xuất xứ AANZ do Cục Xuất nhập khẩu ban hành

Số hiệu: 07/XNK-XXHH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Xuất nhập khẩu Người ký: Đỗ Thị Thu Hương
Ngày ban hành: 07/02/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/XNK-XXHH
V/v tiêu chí xuất xứ AANZ

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty Cổ phần Bách hóa miền Nam
(Đ/c: 241 Cách mạng tháng Tám, Phường 4, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh - Tel: 08 39292519)

 

Trả lời công văn số 021/BHMN ngày 21 tháng 01 năm 2013 của Công ty Cổ phần Bách hóa miền Nam về tiêu chí xuất xứ trong Hiệp định thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN - Úc - New Zealand (AANZ), Cục Xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại chương Quy tắc xuất xứ thuộc Hiệp định AANZ và Điều 2, Điều 3 Phụ lục 1 Thông tư 33/2009/TT-BCT ngày 11 tháng 11 năm 2009, hàng hóa được coi là có xuất xứ nếu đáp ứng tiêu chí xuất xứ thuần túy (WO) hoặc các quy định khác về tiêu chí xuất xứ không thuần túy. Hàng hóa đáp ứng tiêu chí xuất xứ được hưởng ưu đãi khi xuất khẩu sang nước thành viên của Hiệp định.

Mặt hàng sữa tươi tiệt trùng đóng hộp hiệu Table Cape (HS 0401.20) được cấp Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) theo tiêu chí WO (đáp ứng tiêu chí xuất xứ thuần túy) nên được hưởng ưu đãi thuế quan khi nhập khẩu vào Việt Nam.

Xin thông báo để Công ty biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, XXHH(2), hienttt

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đỗ Thị Thu Hương

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 07/XNK-XXHH về tiêu chí xuất xứ AANZ do Cục Xuất nhập khẩu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.999
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.93.234