Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 0681 TM/XNK ngày 03/05/2002 của Bộ Thương mại về việc xin đưa hàng vào kho ngoại quan

Số hiệu: 0681TM/XNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Mai Văn Dâu
Ngày ban hành: 03/05/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 0681 TM/XNK
"V/v xin đơn hàng vào kho ngoại quan"

Hà Nội, ngày 03 tháng 5 năm 2002

 

Kính gửi: Công ty Nông sản Xuất nhập khẩu Tổng hợp Nghệ An

 

Trả lời công văn số 144/C.Ty ngày 2.5.2002 của Công ty Nông sản Xuất nhập khẩu Tổng hợp Nghệ An về việc nêu trên;

Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Công ty Nông sản Xuất nhập khẩu Tổng hợp Nghệ An được bổ sung thị trường tái xuất là CHDC Nhân dân Lào và gia hạn đến 31.12.2002 việc thực hiện kinh doanh tạm nhập tái xuất đường của Công ty tại công văn số 2440TM/XNK ngày 17.9.2001 của Bộ Thương mại.

2. Đối với số lượng đường Công ty đã tạm nhập về để chờ tái xuất nay đã hết thời hạn lưu giữ tại Việt Nam như quy định tại Quyết định số 1311/1998/QĐ-BTC ngày 31.10.1998 của Bộ trưởng Bộ Thương mại ban  hành kèm theo "Quy chế về kinh doanh theo phương thức tạm nhập tái xuất" thì Công ty phải gửi vào kho ngoại  quan chờ tái xuất. Trường hợp kho ngoại quan không đủ điều kiện đảm bảo được chất lượng hàng hoá hoặc không chưa hết hàng thì Công ty có về việc đề nghị Cục Hải quan tỉnh, thành phố chỉ đạo Hải quan cửa khẩu giám sát chặt chẽ lô hàng mà Công ty đang lưu giữ tại kho để tiếp tục tái xuất.

Văn bản này là phụ lục không tách dời công văn số 2440TM/XNK ngày 17.9.2001 của Bộ Thương mại./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 0681 TM/XNK ngày 03/05/2002 của Bộ Thương mại về việc xin đưa hàng vào kho ngoại quan

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.330
DMCA.com Protection Status