Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 0677/TM-XTTM ngày 24/02/2003 của Bộ Thương mại về việc chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm quốc tế

Số hiệu: 0677/TM-XTTM Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Mai Văn Dâu
Ngày ban hành: 24/02/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 0677/TM-XTTM
V/v chương trình xúc tiến thương mại trọng Điểm quốc gia.

Hà Nội, ngày 24 tháng 2 năm 2003

 

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện  chủ trương của Chính phủ tại Nghị quyết số 05/2002/NQ-CP ngày 24/4/2002 về một số giải pháp để triển khai thực hiện kế hoạch kinh tế xã hội năm 2002, Bộ Tài chính đã có Thông tư số 86/2002/TT-BTC ngày 27/9/2002 hướng dẫn chi  hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại đẩy mạnh xuất khẩu áp dụng đến hết 2005 và Bộ Thương mại đã ra Quyết định số 0104 ngày 24/01/2003 về việc ban hành Quy chế xây dựng và quản lý chương trình xúc tiến thương mại trọng Điểm quốc gia.

Bộ Thương mại đang phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ; hiệp hội ngành hàng; tổng công ty ngành hàng; tổng công ty ngành hàng xây dựng chương trình xúc tiến thương mại trọng Điểm quốc gia năm 2003 và cho giai đoạn tới 2005, dự kiến sẽ trình Thủ tướng Chính phủ trong Quý I/2003. Tuy nhiên, trong khuôn khổ chương trình 2003, chương trình hội chợ triển lãm trong và ngoài nước cần triển khai gấp để kịp tiến độ. Trên cơ sở đó, Bộ Thương mại xin trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trước một số hoạt động hội chợ triển lãm trong năm 2003. Các nội dung khác, Bộ Thương mại sẽ trình Thủ tướng Chính phủ trong Quý I trên cơ sở tổng hợp đề xuất của các Bộ, cơ quan ngành Bộ; hiệp hội ngành; tổng công ty ngành hàng.

Nội dung xin phê duyệt cụ thể như sau: (có chương trình chi Tiết kèm theo)

- Tại nước ngoài

Tham gia hội chợ, triển lãm là hoạt động XTTM rất quan trọng để có thể đưa hàng hoá doanh nghiệp của ta tiếp cận với thị trường nước ngoài. Dự kiến, Bộ Thương mại sẽ Điều phối chương trình, các tổ chức XTTM thuộc Bộ, ngành các hiệp hội ngành nghề là những đơn vị tổ chức thực hiện triển khai. Về mặt  hàng, sẽ tập trung chủ yếu cho dệt may, da giầy, thực phẩm chế biến, thuỷ sản và thủ công mỹ nghệ, đồ gỗ gia dụng. Về thị trường, ta sẽ tập trung chủ yếu cho thị trường Hoa kỳ, EU, Nhật Bản, Nga, Trung Quốc và một số thị trường có yêu cầu về quan hệ chính trị hữu nghị.

Về đơn vị chủ trì chương trình:

+ Đối với các cuộc hội chợ, triển lãm chuyên ngành: Giao cho các cơ quan xúc tiến thương mại thuộc Bộ chuyên ngành và hiệp hội ngành hàng chủ trì.

+ Đối với các cuộc hội chợ, triển lãm mang tính tổng hợp đa ngành: Bộ Thương mại là cơ quan chủ trì.

Về hỗ trợ kinh phí cho doanh nghiệp: theo thông tư 86/2002/TT-BTC  ngày 27/9/2002 của Bộ Tài chính.

- Tại Việt Nam

Mỗi năm tại Việt Nam có Khoảng 150 cuộc hội chợ triển lãm thương mại được tổ chức với các quy mô và Mục tiêu khác nhau và phần lớn (90%) thuộc quy mô nhỏ (trên dưới 80 gian hàng tiêu chuẩn) và một số rất ít các cuộc triển lãm  hội chợ có Mục tiêu hướng về xuất khẩu. Để định hướng cho các cuộc hội chợ và triển lãm trong nước, chương trình trọng Điểm quốc gia trong lĩnh vực này sẽ không chi hỗ trợ tràn lan mà dựa trên nguyên tắc sau:

1. Phải có định hướng phục vụ cho xuất khẩu.

2. Ưu tiên cho các hội chợ, triển lãm, khuyếch trương hàng nông sản và nông nghiệp.

3. Đối với hội chợ, triển lãm tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh phải có ít nhất 350 gian hàng tiêu chuẩn hoặc 300 doanh nghiệp tham gia. Đối với hội chợ, triển lãm tại các địa phương khác phải có ít nhất 205 gian hàng tiêu chuẩn hoặc 200 doanh nghiệp tham gia; Riêng trong hội chợ, triển lãm tại các địa phương có đường biên giới với các nước láng giềng phải có quy mô tối thiểu là 120 gian hàng tiêu chuẩn hoặc 90 doanh nghiệp tham gia.

Trước mắt, đề nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cho 4 hội chợ lớn hàng năm ở trong nước:

 1. Hội chợ hàng xuất khẩu hàng năm (Vietnam Expo).

 2. Hội chợ hàng công nghiệp tháng 10 hàng năm

 3. Hội chợ nông nghiệp Cần Thơ tháng 11 hàng năm.

 4. Hội chợ nông nghiệp Thái Bình tháng 10 hàng năm.

Đối với các hội chợ triển lãm trong nước khác. Bộ Thương mại sẽ chủ trì hướng dẫn các cơ quan xúc tiến thương mại thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ; hiệp hội ngành hàng; tổng công ty ngành hàng để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tiếp.

Trên đây là các ý kiến đề xuất của Bộ Thương mại, kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt./.

 

KT BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu

HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM THƯƠNG MẠI TẠI NƯỚC NGOÀI

Hoạt động

Dự kiến cơ quan chủ trì

Thời gian địa Điểm dự kiến

Kinh phí dự kiến (USD)

Hỗ trợ của Chính phủ (USD)

Ghi chú

1. Tại Mỹ

 

 

 

 

 

- Hội chợ hàng quà tặng và gia dụng source 2003

- Số doanh nghiệp tham dự: 20

Số gian hàng: 20

Cục xúc tiến Thương mại

17-19/5/2003 New York

135.000

77.500

Đề nghị hỗ trợ 100% cho gian hàng quốc gia (20.000 USD)

Magic  int’t: Hội chợ hàng dệt may

- Số doanh nghiệp tham dự: 15

- Số gian hàng: 15

Hiệp hội dệt may VN

25-28/8/2003 Las Vegas; NV

75.000

37.500

 

Hội chợ Worrldwide Food Expo Chicago

- Số doanh nghiệp tham dự: 8

- Số gian hàng:8

Tổng công ty rau quả

30/10-2/11/2003 Chicago

48.000

24.000

 

2. Tại Đức

 

 

 

 

 

Hội chợ quốc tế về dệt may

- Số doanh nghiệp tham dự: 15

- Số gian hàng: 15

Hiệp hội dệt may VN

8-10/4/2003 Frankfurt

60.000

30.000

 

Hội chợ giầy quốc tế

- Số doanh nghiệp tham dự: 15

- Số gian hàng: 15

Hiệp hội da giầy VN

18-21/9/2003 Dusseldorf

72.000

36.000

 

Hội chợ lương thực thực phẩm anuga

- Số doanh nghiệp tham dự: 10

- Số gian hàng: 10

Tổng công ty rau quả VN

11-15/10/2003

48.000

24.000

 

3 Tại Pháp

 

 

 

 

 

Hội chợ quốc tế về giầy thời trang

- Số doanh nghiệp tham dự: 10

- Số gian hàng: 10

Hiệp hội da giầy VN

 

 

 

3/2003 Paris

42.000

21.000

 

Hội chợ Salon International de L’ Alimentation Paris

- Số doanh nghiệp tham dự: 8

- Số gian hàng: 8

Tổng công ty rau quả

20-23/10/2003 Paris

48.000

24.000

 

4. Tại italia

 

 

 

 

 

Hội chợ về dệt may và phụ kiện dệt may:

- Số doanh nghiệp tham dự: 15

- Số gian hàng: 15

Hiệp hội dệt may Việt Nam

10/2-12/3/2003 Roma

75.000

37.500

 

Hội chợ chè và cà phê Châu Á

- Số doanh nghiệp tham dự: 20

Hiệp hội chè

15-17/6/2003

Roam

60.000

30.000

 

Hội chợ hàng thủ công mỹ nghệ milan

- Số doanh nghiệp tham dự: 20

- Số gian hàng: 20

Cục XTTM

30/11-8/12/2003 Milan, Italia

120.000

70.000

đề nghị hỗ trợ 100% gian hàng quốc gia (20.000 USD)

5. Tại Nhật Bản

 

 

 

 

 

Triển lãm hàng Việt Nam tại Nhật bản

- Số doanh nghiệp tham dự: 30

- Số gian hàng: 30

Cục XTTM

9/2003 Tokyo

163.000

99.000

Đề nghị hỗ trợ 100% cho gian hàng quốc gia (35.000 USD)

6. Tại Trung Quốc

 

 

 

 

 

Tổ chức Tuần giao dịch thương mại Côn Minh, Tỉnh Vân Nam (trong khuôn khổ hội chợ Côn  Minh)

- Số doanh nghiệp tham dự: 50

- Số gian hàng: 50

Cục XTTM

6/2003/ Côn Minh

115.000

57.500

 

7. Tại Hàn Quốc

 

 

 

 

 

Triển lãm quốc tế về dệt may

- Số doanh nghiệp tham dự: 10

Hiệp Hội dệt may Việt Nam

9/2003 Seoul

12.000

6.000

 

8. Tại Thuỵ Sĩ

 

 

 

 

 

Hội chợ Thuỵ Sĩ

- Số doanh nghiệp tham dự: 25

- Số gian hàng: 25

Cục XTTM

10/2003 Thuỵ Sĩ

150.000

85.000

Đề nghị hỗ trợ 100% cho gian hàng quốc gia (20.000 USD)

9. Lào

 

 

 

 

 

Hội chợ Thuỵ Sĩ

- Số doanh nghiệp tham dự: 60

- Số gian hàng: 60

Cục XTTM

8.2003 Lào

101.000

58.000

Đề nghị hỗ trợ 100% cho gian hàng quốc gia (15.000 USD)

10. Campuchia

 

 

 

 

 

Hội chợ hàng Việt Nam tại Campuchia

- Số doanh nghiệp tham dự: 60

- Số gian hàng: 60

Cục XTTM

9-10/2003

101.000

58.000

Đề nghị hỗ trợ 100% cho gian hàng quốc gia (15.000 USD

11. Myanam:

 

 

 

 

 

Triển lãm hàng Việt Nam tại Myanma

- Số doanh nghiệp tham dự: 40

- Số gian hàng: 40

Cục XTTM

10/2003 Myanma

103.000

59.000

Đề nghị hỗ trợ 100% cho gian hàng quốc gia (15.000 USD

Tổng số (USD)

 

 

1.528.000

838.000

 

HỘI CHỢ TRIỂN LÃM THƯNG MẠI TRONG NƯỚC

Hoạt động

Dự kiến cơ quan chủ tri

Thời gian, địa Điểm dự kiến

Kinh phí dự kiến (triệu đồng)

Hỗ trợ của Chính phủ (triệu đồng)

Hội chợ hàng xuất khẩu 2003 (Vietnam Expo’03)

- Qui mô dự kiến: 300 gian hàng

Cục xúc tiến thương mại

Hà Nội

200

200 (Hỗ trợ kinh phí trang trí chung cho hội chợ, hội thảo và hoạt đông xét thưởng huy chương cho sản phẩm)

Hội chợ hàng công nghiệp 2003

- Qui mô dự kiến 200 gian hàng

Cơ quan xúc tiến thương mại của Bộ Văn hoá-Thông tin

Hà Nội

4.000
200DN ´ 20tr

2.000

Hội chợ nông nghiệp Cần Thơ 2003

- Qui mô dự kiến: 250 gian hàng

Cục xúc tiến thương mại

Cần Thơ

5.000
250 DN ´ 20tr

2500

Hội chợ nông nghiệp Thái Bình 2003

- Qui mô dự kiến: 200 gian hàng

Cục xúc tiến thương mại

Thái Bình

4.000
200DN ´ 20tr

2.000

Tổng số

 

 

13.200

6.700

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 0677/TM-XTTM ngày 24/02/2003 của Bộ Thương mại về việc chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm quốc tế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.088

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.221.149