Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 0663/TM-XNK ngày 29/04/2002 của Bộ Thương mại về việc tổ chức Hội nghị xuất khẩu năm 2002

Số hiệu: 0663/TM-XNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Vũ Khoan
Ngày ban hành: 29/04/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 0663/TM-XNK
V/v tổ chức hội nghị xuất khẩu 2002

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2002

 

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Bộ Thương mại đang tích cực triển khai việc chuẩn bị tổ chức 02 hội nghị bàn về công tác xuất khẩu năm 2002 tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

Do đây là vấn đề quan trọng, Bộ Thương mại xin đề nghị một số kiến nghị sau:

1. Xin được coi là hội nghị do Thủ tướng Chính phủ triệu tập và chủ trì.

2. Thời gian họp vào hạ tuần tháng 5/2002 (sau bầu cử Quốc hội) tối thiếu là 01 ngày. Thành phần tham dự là lãnh đạo các Bộ, ngành hữu quan, lãnh đạo UBND các tỉnh là các doanh nghiệp xuất khẩu (họp với thành phần như vậy sẽ tạo điều kiện đối thoại, thông tin 2 chiều: Chính phủ và doanh nghiệp).

3. Bộ Thương mại phối hợp với văn phòng Chính phủ chuẩn bị  báo cáo chính của hội nghị trên tinh thần ngắn gọn, xúc tích, nêu bật các vấn đề nổi cộm và đặc biệt là phương hướng xử lý. Báo cáo này được coi là đề cương thảo luận tại hội nghị.

Để hội nghị của hiệu quả Bộ Thương mại dự kiến nêu những Quyết định cụ thể để thực hiện Nghị quyết số 05/2002/NQ-CP ngày 24/4/2002 của Chính phủ. Tuy nhiên việc này liên quan đến nhiều ngành nhất là Tài chính, Hải quan, Ngân hàng... Do đó, xin Thủ tướng Chính phủ chỉ thị cho các ngàng cùng Bộ Thương mại chuẩn bị để trình Thủ tướng Chính phủ trước khi họp.

4. Bộ Công nghiệp, Bộ Nông nghiệp & PTNT. Bộ Thuỷ sản, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Tổng cục Hải quan và các Bộ, ngành hữu quan có thể chuẩn bị báo cáo riêng của ngành mình. Báo cáo cần ngắn gọn, cụ thể, nêu rõ những việc mà Bộ hoặc ngành dự kiến làm trong thời gian tới để đẩy mạnh xuất khẩu.

5. Các Bộ, ngành chuẩn bị giải đáp hoặc giải quyết các kiến nghị, đề xuất được nêu tại hội nghị. Để tiết kiệm thời gian, báo cáo của các Bộ, ngành nên được gửi về Văn phòng Chính phủ trước ngày 15/5/2002 để kịp in ấn và phát hành trước cho các đại biểu. Khi ra hội nghị các Bộ, ngành chỉ trình bày tóm tắt những nét chính của báo cáo, dành thời gian chủ yếu cho việc nghe ý kiến của UBND các tỉnh và các doanh nghiệp xuất khẩu, bàn bạc cách tháo dỡ.

Kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét và cho ý kiến chỉ đạo.

 

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
Vũ Khoan

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 0663/TM-XNK ngày 29/04/2002 của Bộ Thương mại về việc tổ chức Hội nghị xuất khẩu năm 2002

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.964
DMCA.com Protection Status