Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn hướng dẫn bổ sung thực hiện Quyết định số 129/19998/QĐ-BTM ngày 28/10/1998 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ thưởng xuất khẩu

Số hiệu: 0559/TM-XNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Lương Văn Tự
Ngày ban hành: 06/02/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 0559/TM-XNK

Hà Nội, ngày 06 tháng 2 năm 1999

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 0559 TM-XNK NGÀY 06 THÁNG 2 NĂM 1999 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN BỔ SUNG THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1291/1998/QĐ-BTM NGÀY 28/10/1998 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ THƯỞNG XUẤT KHẨU

Kính gửi:

 

- Các Bộ, Cơ quan trực thuộc Chính phủ.
- Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể.

Ngày 28 tháng 10 năm 1998 Bộ trưởng Bộ Thương mại có Quyết định số 1291/1998/QĐ-BTM về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ thưởng xuất khẩu.

Đến nay, qua hồ sơ đề nghị xét thưởng của một số doanh nghiệp gửi về Bộ Thương mại, có nhiều doanh nghiệp hiểu chưa rõ một số nội dung trong bản Quy chế. Để hiểu và thực hiện đúng Quy chế của Quyết định này, Bộ Thương mại hướng dẫn bổ sung một số điểm cụ thể như sau:

I.- VỀ TIÊU CHUẨN XÉT THƯỞNG

1, Tiêu chuẩn 5.1 (Quy định tại Điều 5)

Về mặt hàng mới và thị trường mới được hiểu như sau:

a- Xuất khẩu mặt hàng mới ( hoặc một chủng loại của mặt hàng) sản xuất tại Việt nam, lần đầu tiên được bán ra thị trường nước ngoài và được bổ sung vào danh mục hàng xuất khẩu của Việt nam. Không phải mặt hàng ( hoặc một chủng loại của mặt hàng ) mà doanh nghiệp lần đầu xuất khẩu ra nước ngoài.

Trường hợp hàng hoá trước đây đã xuất khẩu, nay thông qua chế biến sâu làm thay đổi hình dạng, kết cấu và chất lượng để xuất khẩu thì mặt hàng đó cũng được coi là mặt hàng mới.

b- Đối với những mặt hàng đã có trong danh mục hàng hoá xuất khẩu của Việt nam ( không phải là mặt hàng mới) nhưng nếu doanh nghiệp xuất khẩu được vào một hay nhiều thị trường mà những thị trường này là những nơi lần đầu tiên nhập hàng đó của Việt nam, thì những thị trường này là thị trường mới và được áp dụng mục 5.1 để xét thưởng.

c- Tiêu chuẩn 5.1 tính chung cho cả 2 trường hợp: mặt hàng mới và thị trường mới. Nếu một trong 2 trường hợp đạt mức 100.000 USD/năm hoặc thành tích của cả 2 trường hợp gộp lại đạt mức đó thì doanh nghiệp có thể đề nghị xét thưởng.

Hiệu quả xuất khẩu tính toán trên cơ sở từng mặt hàng cụ thể đề nghị được xét thưởng. Những tiêu thức chủ yếu để xác định hiệu quả là việc xuất khẩu mặt hàng đó thu được đủ vốn, có lãi. ( trong báo cáo đề nghị xét thưởng, doanh nghiệp cần thuyết minh rõ hiệu quả có xác nhận của cấp chủ quản).

2. Tiêu chuẩn 5.2 (Điều 5)

Doanh nghiệp mở rộng được thị trường xuất khẩu hoặc mở thêm được thị trường xuất khẩu mới, so với năm trước đạt tổng kim ngạch xuất khẩu tăng trên 20% đối với những mặt hàng khuyến khích xuất khẩu.

Những mặt hàng khuyến khích xuất khẩu hiện nay là những mặt hàng có thuế suất xuất khẩu bằng 0%, trừ mặt hàng gạo, dầu thô, và những mặt hàng xuất khẩu vào thị trường có hạn ngạch.

3. Các tiêu chuẩn khác đã được quy định rõ trong Quy chế.

II.- VỀ THỦ TỤC XÉT THƯỞNG

Hồ sơ đề nghị xét thưởng của doanh nghiệp (báo cáo, thống kê thành tích, xác nhận của cấp chủ quản - theo mẫu hướng dẫn.) được lập thành 2 bản gửi về Bộ Thương mại và Hội đồng xét thưởng ( Vụ Xuất nhập khẩu và Vụ Kế hoạch - Thống kê để tổng hợp xem xét trình Hội đồng xét thưởng) trước ngày 31 tháng 3 hàng năm.

Hồ sơ đề nghị xét thưởng theo tiêu chuẩn 5.3 ( Điều 5 của Quy chế) gửi về Bộ Thương mại ngay sau khi doanh nghiệp đạt thành tích quy định.

Riêng hồ sơ đề nghị xét thưởng của năm 1998 gửi về Bộ Thương mại muộn nhất vào 31 tháng 5 năm 1999.

Hội đồng xét thưởng sẽ tiến hành xét thưởng và công bố mặt hàng, kim ngạch và doanh nghiệp được thưởng trước quý III hàng năm đối với những doanh nghiệp đề nghị xét thưởng theo các tiêu chuẩn 5.1; 5.2; 5.4 và 5.5 (Điều 5). Doanh nghiệp được xét thưởng theo tiêu chuẩn 5.3 (Điều 5) được công bố thưởng sau 45 này kể từ ngày Hội Đồng xét thưởng nhận được hồ sơ đề nghị xét thưởng của doanh nghiệp.

Đối với các doanh nghiệp đề nghị xét thưởng theo tiêu chuẩn 5.1 (mặt hàng mới, thị trường xuất khẩu mới), 30 ngày trước khi Quyết định thưởng, Hội đồng xét thưởng sẽ công bố lấy ý kiến trên một số phương tiện Thông tin đại chúng để xác định tính chính xác của thành tích xét thưởng.

Bộ Thương mại đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương, cơ quan Trung Ương của các đoàn thể thông báo nội dung hướng dẫn này cho các doanh nghiệp thuộc quyền quản lý của mình biết và thực hiện, đồng thời phản ảnh cho Bộ Thương mại những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện để kịp thơì điều chỉnh cho phù hợp.

 

Lương Văn Tự

(Đã ký)

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn hướng dẫn bổ sung thực hiện Quyết định số 129/19998/QĐ-BTM ngày 28/10/1998 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ thưởng xuất khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.247
DMCA.com Protection Status