Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 0311/TM-DM Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Lê Danh Vĩnh
Ngày ban hành: 10/03/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 0311/TM-ĐM
V/v: Thu hồi hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu sang Hoa Kỳ năm 2005  

Hà Nội , ngày 10 tháng 03 năm 2005 

 

   Kính gửi:

- Công Ty Ld TNHH May Mặc Kwong Hai
- Phòng Quản Lý Xnk Khu Vực Hải Phòng

 

Căn cứ Thông tư Liên Tịch Bộ Thương mại- Bộ Công nghiệp số 04/2004/TTLT/BTM/BCN ngày 28/7/2004 hướng dẫn việc giao và thực hiện hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu vào thị trường Hoa Kỳ năm 2005;
Căn cứ báo cáo: Tổng hợp tình hình thực hiện hạn ngạch của các thương nhân trong năm 2003 và năm 2004 (tính đến 30/11/2004) của Phòng Quản lý XNK khu vực Hải Phòng;
Bộ Thương mại thông báo thu hồi hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ năm 2005 của Công ty LD TNHH may mặc Kwong Hai do Công ty đã được cấp Visa hàng dệt may sang Hoa Kỳ vượt số lượng hạn ngạch được giao trong năm 2003 với số lượng như sau:

Tên hàng

Cat.

Đơn vị

Số lượng thu hồi

Ghi chú

Váy ngắn chất liệu bông và sợi nhân tạo

342/642

6.578

Thu hồi tại TB số 5245/TM-XNK ngày 15/10/2004

 

Bộ Thương mại thông báo cho Công ty LD TNHH may mặc Kwong Hai, Phòng Quản lý XNK khu vực Hải Phòng biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, BDM

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG


 Lê Danh Vĩnh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 0311/TM-DM về việc thu hồi hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu sang Hoa Kỳ ngày 10/03/2005 do Bộ Thương mại ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.198

DMCA.com Protection Status
IP: 3.214.184.223
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!