Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 0111/TM-XNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Mai Văn Dâu
Ngày ban hành: 30/01/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 0111/TM-XNK

Hà Nội, ngày 30 tháng 1 năm 2002

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 0111 TM/XNK NGÀY 30 THÁNG 01 NĂM 2002 VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH VĂN BẢN

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- Các Cơ quan Trung ương của các đoàn thể
- Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Ban Quản lý KCN của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 2-01-2002, Bộ trưởng Bộ thương mại đã ban hành quyết định số 02/2002/QĐ-BTM "về việc ban hành Quy chế xét thưởng xuất khẩu";

Do sơ xuất trong khâu in ấn, nay Bộ Thương mại xin được đính chính Quy chế xét thưởng xuất khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 02/2002/QĐ-BTM của Bộ trưởng Bộ thương mại dẫn trên như sau:

1- Thêm cụm từ "Việt Nam" vào đoạn "và/hoặc lần đầu tiên xuất khẩu ra thị trường xuất khẩu mới" (trang 2, dòng 6 từ dưới lên thuộc Điều 5 Quy chế xét thưởng xuất khẩu) và xin viết lại là: "và/hoặc lần đầu tiên Việt Nam xuất khẩu ra thị trường xuất khẩu mới".

2- Bỏ khoản 6.5 thuộc Điều 6 Quy chế xét thưởng xuất khẩu.

Bộ Thương mại trân trọng đề nghị các cơ quan quản lý thông báo nội dung đính chính này cho các thương nhân thuộc quyền quản lý của mình biết và thực hiện.

 

Mai Văn Dâu

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 0111/TM-XNK ngày 30/01/2002 đính chính Quyết định 02/2002/QĐ-BTM về Quy chế xét thưởng xuất khẩu do Bộ Thương mại ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.284

DMCA.com Protection Status
IP: 34.225.194.102