Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Official Dispatch No. 835/TCT-TNCN of February 15, 2008, on personal income tax on stocks bonus

Số hiệu: 835/TCT-TNCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Lê Hồng Hải
Ngày ban hành: 15/02/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 835/TCT-TNCN
V/v Thuế TNCN đối với khoản thưởng bằng cổ phiếu.

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2008

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Cần Thơ.

Trả lời Công văn số 250/CT-TTHT ngày 13/11/2007 của Cục thuế đề nghị hướng dẫn chính sách thuế Thu nhập cá nhân đối với khoản thưởng bằng cổ phiếu được chia từ quỹ phúc lợi, Tổng Cục thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm 2.1 và Điểm 3 Mục I Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 147/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao; Công văn số 1867/TCT-TNCN ngày 15/5/2007 của Tổng cục Thuế hướng dẫn về thuế TNCN đối với cổ phiếu thưởng cho người lao động thì: Khoản thu nhập của cá nhân nhận được từ việc doanh nghiệp chia thưởng bằng nguồn quỹ phúc lợi được xác định là khoản thu nhập thường xuyên chịu thuế TNCN. Trường hợp cán bộ, công nhân viên của Công ty sử dụng tiền của cá nhân góp lại để mua cổ phiếu đứng tên từng cá nhân (sở hữu cổ phiếu cá nhân), sau đó bán cổ phiếu và chia tiền thì khoản thu nhập từ tiền bán cổ phiếu tạm thời chưa thu thuế TNCN. Thu nhập chịu thuế TNCN trong từng trường hợp được xác định như sau:

- Trường hợp công ty sử dụng quỹ phúc lợi để mua cổ phiếu và thưởng cổ phiếu cho cán bộ, công nhân viên (cán bộ, công nhân viên có quyền sở hữu cổ phiếu) thì thu nhập chịu thuế của cán bộ, công nhân viên là số tiền tính theo giá thực tế mà Công ty đã mua cổ phiếu đó để thưởng cho cán bộ công nhân viên.

- Trường hợp công ty sử dụng quỹ phúc lợi để mua, bán cổ phiếu (cán bộ công nhân viên không có quyền sở hữu cổ phiếu) và thưởng tiền cho cán bộ công nhân viên thì thu nhập tính thuế được tính theo số tiền thực nhận của các cá nhân tại thời điểm được chia.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Vụ PC;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, TNCN

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Lê Hồng Hải

 

THE GENERAL DEPARTMENT OF TAXATION
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 835/TCT-TNCN

Hanoi, February 15, 2008

 

OFFICIAL LETTER

ON PERSONAL INCOME TAX ON STOCKS BONUS
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Official Dispatch No. 835/TCT-TNCN of February 15, 2008, on personal income tax on stocks bonus

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.160

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.180.108