Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Official Dispatch No. 757/TCT-PC of March 06, 2009, on the handling of tax-related administrative violations in case taxpayers declare tax and determine their tax obligations improperly due to tax offices’ guidance

Số hiệu: 757/TCT-PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 06/03/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 757/TCT-PC
V/v xử lý vi phạm hành chính về thuế đối với trường hợp người nộp thuế kê khai, xác định nghĩa vụ thuế chưa đúng do hướng dẫn của cơ quan Thuế

Hà Nội, ngày 6 tháng 3 năm 2009

 

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Trong thời gian vừa qua, Tổng cục Thuế nhận được ý kiến của một số doanh nghiệp về việc một số cơ quan Thuế đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với trường hợp người nộp thuế thực hiện kê khai, xác định nghĩa vụ thuế chưa đúng do hướng dẫn của cơ quan Thuế. Về việc này, Tổng cục Thuế hướng dẫn thực hiện như sau:

Căn cứ quy định tại:

- Khoản 2, Điều 3 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002:

"2. Cá nhân, tổ chức chỉ bị xử phạt hành chính khi có vi phạm hành chính do pháp luật quy định".

- Khoản 1 và Khoản 2, Điều 2 Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 07/6/2007 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế:

"1. Mọi hành vi vi phạm pháp Luật về thuế phải được phát hiện và đình chỉ ngay. Việc xử lý vi phạm pháp luật về thuế phải được tiến hành kịp thời, công khai, minh bạch, triệt để, mọi hậu quả do vi phạm pháp luật về thuế gây ra phải được khắc phục theo đúng quy định của pháp luật.

2. Cá nhân, tổ chức chỉ bị xử lý vi phạm khi có hành vi vi phạm pháp luật về thuế đã được quy định tại các luật, pháp lệnh và các văn bản quy phạm pháp luật về thuế...".

- Khoản 3, Điều 6 Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 07/6/2007 nêu trên:

"3. Các biện pháp khắc phục hậu quả.

Ngoài các hình thức xử phạt theo quy định tại Điều này, người nộp thuế vi phạm các quy định tại Mục 2 Chương này thì còn có thể bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả như sau:

a) Buộc nộp đủ số tiền thuế nợ, tiền thuế thiếu, số tiền thuế trốn, số tiền thuế gian lận vào ngân sách nhà nước nếu đã quá thời hiệu quy định tại Điều 5 Nghị định này".

Căn cứ quy định nêu trên và quy định về xử phạt đối với hành vi chậm nộp tiền thuế, quy định về xử phạt đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn tại Điều 12 và Điều 13, Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 07/6/2007 của Chính phủ thì đối với các trường hợp người nộp thuế thực hiện việc kê khai, xác định nghĩa vụ thuế chưa đúng do văn bản hướng dẫn của cơ quan Thuế, nếu dẫn đến việc kê khai thiếu thuế theo quy định của pháp luật thì phải xác định là do lỗi của cơ quan Thuế. Trường hợp này cơ quan Thuế áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là truy thu đủ số tiền thuế thiếu theo quy định và xác định trách nhiệm để xử lý vi phạm hành chính về thuế như sau:

1) Không xử phạt đối với hành vi chậm nộp tiền thuế và hành vi khai sai dẫn đến thiếu thuế đối với trường hợp:

- Người nộp thuế tự kê khai, điều chỉnh lại và nộp vào NSNN số tiền thuế thiếu.

- Cơ quan Thuế đã kiểm tra hoặc có biên bản làm việc với người nộp thuế để xác định lại nghĩa vụ thuế và người nộp thuế đã nộp vào NSNN số tiền thuế thiếu theo thông báo của cơ quan Thuế.

2) Xử phạt đối với hành vi chậm nộp tiền thuế đối với trường hợp: cơ quan Thuế đã có biên bản làm việc với người nộp thuế để xác định lại nghĩa vụ thuế và thông báo cho người nộp thuế để nộp số tiền thuế thiếu vào NSNN nhưng người nộp thuế không thực hiện theo đúng thông báo của cơ quan Thuế.

Thời điểm tính phạt chậm nộp tiền thuế được tính từ ngày hết hạn nộp thuế ghi trong thông báo nộp thuế của cơ quan Thuế.

3) Các trường hợp người nộp thuế kê khai thiếu thuế do thực hiện theo các văn bản hướng dẫn của cơ quan Thuế thì cơ quan Thuế phải xác định trách nhiệm của cơ quan Thuế, công chức thuế có liên quan để xử lý theo hướng dẫn tại Phần C Thông tư số 61/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về thuế.

Đề nghị các Cục Thuế thực hiện rà soát, kiểm tra lại đối với các trường hợp đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính kể từ ngày 01/7/2007 đến nay, nếu phát hiện các trường hợp xử phạt vi phạm hành chính chưa phù hợp theo hướng dẫn tại công văn này thì Cục Thuế thực hiện xử lý lại theo đúng hướng dẫn tại công văn này.

Tổng cục Thuế thông báo để các Cục Thuế biết và thực hiện./.

 

 

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu

 

GENERAL DEPARTMENT OF TAXATION
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 757/TCT-PC

Hanoi, March 6, 2009

 

OFFICIAL LETTER

ON THE HANDLING OF TAX-RELATED ADMINISTRATIVE VIOLATIONS IN CASE TAXPAYERS DECLARE TAX AND DETERMINE THEIR TAX OBLIGATIONS IMPROPERLY DUE TO TAX OFFICES’ GUIDANCE
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Official Dispatch No. 757/TCT-PC of March 06, 2009, on the handling of tax-related administrative violations in case taxpayers declare tax and determine their tax obligations improperly due to tax offices’ guidance

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.547

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.56.104