Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Official Dispatch No. 636/TCT/PCCS of March 8, 2005, on reasonable expenses to be deducted in determining taxable incomes

Số hiệu: 636/TCT/PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 08/03/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Số: 636TCT/PCCS
V/v chi phí hợp lý được trừ để tính thu nhập chịu thuế

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2005

 

Kính gửi: Cục Thuế TP. Hà Nội

Trả lời công văn số 21146 CT/HTr ngày 01/09/2004 của Cục thuế TP. Hà Nội về chi phí hợp lý được trừ để tính thu nhập chịu thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại Điểm 11, Mục III, phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN thì:

Chi phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, tiếp tân khánh tiết, chi phí giao dịch, đối ngoại, chi hoa hồng môi giới, chi phí hội nghị và các loại chi phí khác được tính vào chi phí hợp lý để xác định thu nhập chịu thuế nhưng tối đa không quá 10% tổng số các khoản chi phí hợp lý từ Điểm 1 đến Điểm 10, Mục III Thông tư nêu trên. Đối với hoạt động kinh doanh thương nghiệp chi phí hợp lý để xác định mức khống chế không bao gồm giá vốn cửa hàng hóa bán ra.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Mekong, hoạt động trong lĩnh vực tư vấn quản lý tài chính, quản lý kinh doanh, kế toán và kiểm toán, có mua lại thẻ hội viên CLB Hà Nội của Công ty liên doanh xây dựng và phát triển kỹ thuật Econ Hà Nội để phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty như nâng cao uy tín, tạo cơ hội giao lưu, để tăng thêm cơ hội kinh doanh của Công ty … Khoản chi mua thẻ hội viên này thực chất là khoản chi phí tiếp thị, tiếp tân khánh tiết, giao dịch, đối ngoại được tính vào chi phí hợp lý nhưng bị khống chế theo hướng dẫn tại Điểm 11, Mục III, phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế Tp. Hà Nội được biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH Mekong;
(Địa chỉ: 14/14 Yên Lạc, Hai Bà Trưng, HN);
- Cục thuế các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
- Lưu: VP (HC), PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

THE GENERAL DEPARTMENT OF TAXATION
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 636 TCT/PCCS

Hanoi, March 8, 2005

 

OFFICIAL LETTER

ON REASONABLE EXPENSES TO BE DEDUCTED IN DETERMINING TAXABLE INCOMES
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Official Dispatch No. 636/TCT/PCCS of March 8, 2005, on reasonable expenses to be deducted in determining taxable incomes

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.065

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.3.146