Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Official Dispatch No. 1460/TCT-DTNN of April 17, 2007, On grant of tax identification numbers to foreign contractors under separate contracts

Số hiệu: 1460/TCT-DTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 17/04/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1460/TCT-ĐTNN
V/v cấp mã số thuế cho Nhà thầu nước ngoài theo từng hợp đồng riêng biệt.

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2007

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi

Trả lời công văn số 594/CT-QLKK-KTT ngày 27/3/2007 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi về việc cấp mã số thuế cho Nhà thầu nước ngoài, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ theo hướng dẫn tại Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/01/2005 và Thông tư số 10/2006/TT-BTC ngày 14/02/2006 của Bộ Tài chính; Căn cứ theo hướng dẫn tại công văn số 4926/TCT-ĐTNN ngày 26/12/2006 của Tổng cục Thuế (gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) thì:

- Trường hợp Nhà thầu nước ngoài (áp dụng chế độ kế toán Việt Nam) ký một hợp đồng nhà thầu với một chủ dự án, nhưng trong hợp đồng này chủ dự án có nhiều công trình ở khác địa phương, thì Nhà thầu nước ngoài chỉ được cấp 01 mã số thuế (tại địa phương nơi đặt Văn phòng điều hành). Nhà thầu nước ngoài kê khai, tạm nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo tỷ lệ quy định tại địa phương nơi có công trình, nộp thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) tại địa phương nơi đặt Văn phòng điều hành (nơi đăng ký cấp mã số thuế).

- Trường hợp Nhà thầu nước ngoài (áp dụng chế độ kế toán Việt Nam), ký từng hợp đồng nhà thầu với từng chủ dự án đầu tư riêng biệt mỗi một hợp đồng là một công trình riêng biệt cùng địa phương hoặc khác địa phương thì mỗi một hợp đồng nhà thầu này được cấp một mã số thuế riêng biệt. Nhà thầu nước ngoài đăng ký thuế để được cấp mã số thuế theo từng hợp đồng nhà thầu tại cơ quan thuế địa phương nơi có công trình. Đồng thời, thực hiện việc hạch toán, kê khai nộp thuế và quyết toán thuế GTGT và TNDN theo từng hợp đồng nhà thầu tại cơ quan thuế đã cấp mã số thuế (tại địa phương nơi có công trình).

Như vậy, trường hợp cụ thể đối với Công ty Doosan Heavy Industries & Construction Co., Ltd (DHICC - là Nhà thầu nước ngoài): nếu công trình mà Công ty DHICC tham gia là theo một hợp đồng nhà thầu ký với một chủ dự án riêng biệt, thì Công ty DHICC sẽ được Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi cấp một mã số thuế 10 số cho riêng hợp đồng này (độc lập với các hợp đồng khác mà Công ty DHICC có). Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi thực hiện việc quản lý, thu thuế đối với Công ty DHICC khi Công ty DHICC  thực hiện hợp đồng nhà thầu này theo mã số thuế đã cấp theo quy định, Công ty DHICC phải thực hiện việc hạch toán kế toán riêng cho công trình này và kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế GTGT và thuế TNDN của công trình này với Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi;

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi biết và hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ PC, ĐTNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

THE MINISTRY OF FINANCE
THE GENERAL DEPARTMENT OF TAXATION
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 1460/TCT-DTNN
On grant of tax identification numbers to foreign contractors under separate contracts

Hanoi, April 17, 2007

 

To: The Tax Department of Quang Ngai province

In response to Official Letter No. 594/CT-QLKK-KTT of March 27, 2007, of the Tax Department of Quang Ngai province concerning the grant of tax identification numbers to foreign contractors, the General Department of Taxation gives the following guidance:
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Official Dispatch No. 1460/TCT-DTNN of April 17, 2007, On grant of tax identification numbers to foreign contractors under separate contracts

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.361

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.226.76.98