Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2400/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 22/07/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2400/TCT-PCCS
V/V: cơ sở xác định tài sản cố định không tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2005

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 662 CT/TT&HT ngày 26/4/2005 của Cục thuế tỉnh Đồng Nai về đề nghị hướng dẫn việc, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/. Căn cứ theo quy định của Điều 10 Luật thuế giá trị gia tăng; Điều 9 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp; Điều 9 Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định (Ban hành kèm theo Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính) thì mọi tài sản cố định không phân biệt hình thành từ nguồn nào nếu không tham gia vào sản xuất kinh doanh đều không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào và không được trích khấu hao tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

2/. Điều kiện để tài sản cố định được trích khấu hao tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN được quy định cụ thể tại Điểm 1, Mục III, Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN; Cơ sở nhận biết tài sản cố định không tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh đã được hướng dẫn cụ thể tại Khoản 2, Điều 9 Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định nêu trên.

Đề nghị Cục thuế tỉnh Đồng Nai căn cứ vào hướng dẫn nêu trên thực hiện đúng quy định hiện hành.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện

.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2400/TCT-PCCS ngày 22/07/2005 về việc cơ sở xác định tài sản cố định không tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.409

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.107.142
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!