Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2419/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý nộp hồ sơ thanh khoản thuế quá thời hạn quy định

Số hiệu: 2419/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 04/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2419/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý nộp hồ sơ thanh khoản thuế quá thời hạn quy định.

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2007 

 

KÍNH GỬI: Cục hải quan tỉnh Đăk Lăk.

Tổng cục Hải quan nhận được Công văn số 189/CHQĐL-NV ngày 29/03/2007 của Cục Hải quan tỉnh Đăk Lăk về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi chậm nộp hồ sơ hoàn thuế. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 23/02/2007 Bộ Tài chính đã có Công văn số 2672/BTC/TCHQ hướng dẫn về việc xử phạt vi phạm hành chính chậm nộp hồ sơ hoàn thuế.

Trường hợp Hải quan Đăk Lăk nêu tại Công văn là Doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu đã đưa nguyên liệu vào sản xuất xuất khẩu trong thời hạn nộp thuế 275 ngày nhưng nộp hồ sơ đề nghị thanh khoản thuế, không thu thuế cho cơ quan Hải quan ngoài thời hạn nộp thuế 275 ngày và thời hạn nộp hồ sơ quá 60 ngày kể từ ngày xuất khẩu hàng hóa theo hướng dẫn tại Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính thì bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Đăk Lăk được biết thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Cục HQ tỉnh, thành phố;
- Website HQ ; 
- Lưu VT, Vụ KTTT .

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2419/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý nộp hồ sơ thanh khoản thuế quá thời hạn quy định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.016
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.85.76