Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1643/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoả Ngọc Tâm
Ngày ban hành: 18/04/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1643/TCHQ-KTTT

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2000

CÔNG VĂN

CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 1643/TCHQ-KTTT NGÀY 18 THÁNG 4 NĂM 2000 VỀ VIỆC THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG HÀNG HOÁ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN ODA

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh vướng mắc của một số đơn vị về việc tổ chức áp dụng chính sách thuế GTGT cho hàng hoá nhập khẩu sử dụng nguồn vốn ODA vay theo hướng dẫn tại Công văn số 8131/TCHQ-KTTT ngày 30/12/1999 của Tổng cục Hải quan và Thông tư số 142/1999/TT-BTC ngày 10/12/1999 của Bộ Tài chính. Để đảm bảo việc thực hiện được thống nhất, Tổng cục Hải quan hướng dẫn bổ sung như sau:

1. Đối với các dự án sử dụng nguồn vốn ODA vay thuộc diện được Ngân sách Nhà nước (NSNN) đầu tư không hoàn trả:

- Những hàng hoá nhập khẩu đủ điều kiện áp dụng chính sách không thu thuế GTGT theo quy định của Luật thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn hiện hành (như: hàng hoá là thiết bị, máy móc... quy định tại điểm 4 - mục II - phần A - Thông tư số 89/1998/TT-BTC ngày 27/6/1998 của Bộ Tài chính) thì các đơn vị căn cứ kết quả kiểm tra hàng thực nhập khẩu, bộ hồ sơ lô hàng liên quan để tổ chức áp dụng chính sách không thu thuế GTGT theo đúng quy định của Luật thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

- Những hàng hoá nhập khẩu khác (không đủ điều kiện áp dụng chính sách không thu thuế GTGT theo quy định của Luật thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn hiện hành) phải kê khai, nộp thuế GTGT khi nhập khẩu và được hoàn lại số thuế GTGT đã nộp hoặc đề nghị được ghi thu, ghi chi số thuế GTGT phải nộp theo đúng hướng dẫn tại Thông tư số 142/1999/TT-BTC ngày 10/12/1999 của Bộ Tài chính (Mục II...)

2. Đối với các dự án vay khác sử dụng nguồn vốn ODA vay lại từ NSNN, kể cả các dự án sử dụng nguồn vốn ODA hỗn hợp, không thuộc diện được NSNN đầu tư hoặc hỗ trợ một phần vốn khi nhập khẩu áp dụng đúng theo các quy định của Luật thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn hiện hành có liên quan.

Nội dung hướng dẫn bổ sung này là một phần không tách rời của Công văn số 8131/TCHQ-KTTT ngày 30/12/1999 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện.

Hoả Ngọc Tâm

(Đã ký)

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn về việc thuế giá trị gia tăng hàng hoá sử dụng nguồn vốn ODA

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.679

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.8.7