Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4471/TCT-TNCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 07/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4471/TCT-TNCN
V/v: Trả lời chính sách thuế thu nhậpđối với người có thu nhập cao

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2005 

 

Kính gửi  Công ty TNHH Shell Việt Nam

Trả lời các công văn ngày 28/10/2005, ngày 4/11/2005 của Công ty Shell Việt Nam TNHH hỏi về thuế thu nhập cá nhân đối với người lao động (ông Chủ tịch của Công ty Shell tại Việt Nam), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm 2.1.1, Điểm 2.1.2 và Điểm 4.6, Mục I, Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 147/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao (TNCN) thì thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản thu nhập mà ông Chủ tịch của Công ty Shell Việt Nam nhận được khi nghỉ việc từ Công ty Shell Việt Nam chi trả được thực hiện như sau:

- Đối với khoản trợ cấp mất việc theo Điều 17, trợ cấp thôi việc theo Điều 42 Bộ Luật lao động mà Công ty Shell Việt Nam trả cho cá nhân (ông Chủ tịch) là Khoản thu nhập thường xuyên thuộc diện không chịu thuế TNCN.

- Các khoản trợ cấp 285 USD/tháng cho thời gian 23 năm (từ năm 2007 đến hết năm 2029) trả một lần vào năm 2006 là khoản thu nhập thường xuyên chịu thuế TNCN. Khoản thu nhập này không thuộc đối tượng được miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân (theo Điều 15 Nghị định số 147/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 của Chính phủ nêu trên).

- Các khoản tiền thưởng bằng 2 tháng lương cho thành tích công tác năm 2005; tiền thưởng bằng ½ tháng lương vào dịp Tết nguyên đán năm 2006 và khoản tiền thay cho 26 ngày phép chưa nghỉ của năm 2004 và 2005 mà cá nhân (ông Chủ tịch) nhận được trong năm 2006 là khoản thu nhập thường xuyên chịu thuế TNCN.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Shell Việt Nam TNHH được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế tỉnh Đồng Nai, TP. HCM
- Lưu VT, PCCS, ĐTNN, TNCN

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4471/TCT-TNCN ngày 07/12/2005 của Tổng cục Thuế về việc thuế thu nhập đối với người lao động

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.494

DMCA.com Protection Status
IP: 44.197.198.214