Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4529/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 14/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4529/TCT-PCCS
V/v: trả lời c/s thuế

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2005 

 

Kính gửi : Cục thuế tỉnh Nam Định

Trả lời công văn số 936/CT-TT-HT ngày 14/6/2005 của Cục thuế tỉnh Nam Định hỏi về chính sách thuế GTGT, Thuế TNDN, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ theo quy định tại Điểm 1,2,d Mục III Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT thì: Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh hàng xuất khẩu khi thanh toán tiền hàng phía nước ngoài tự động trừ trong số tiền phải thanh toán một số khoản như: tiền phí chuyển tiền của ngân hàng nước ngoài, tiền hoa hồng môi giới của khách hàng nước ngoài, tiền phạt do chất lượng hàng hóa không đảm bảo… mà các khoản tiền này được quy định trong hợp đồng xuất khẩu (hoặc phụ lục hợp đồng nếu có) thì đơn vị sẽ được hoàn thuế GTGT đầu vào tương ứng với lượng hàng xuất khẩu. Trường hợp các khoản phí chuyển tiền của ngân hàng nước ngoài, tiền hoa hồng môi giới của khách hàng nước ngoài, tiền phạt do hàng hóa không đảm bảo… do phía nước ngoài tự động trừ khi thanh toán mà các khoản tiền này không được quy định thì khi thực hiện hoàn thuế GTGT đơn vị phải loại trừ số thuế GTGT đầu vào tương ứng với số tiền mà phía nước ngoài tự động trừ khi thanh toán.

Các khoản chi phí do phía nước ngoài tự động trừ trong số tiền thanh toán mà không có chứng từ theo quy định thì sẽ không được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp (theo quy định tại Điểm 4 Mục IV Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp).

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương

 

THE MINISTRY OF FINANCE
THE GENERAL DEPARTMENT OF TAXATION’S
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 4529/TCT-PCCS

Hanoi, December 14, 2005

 

OFFICIAL LETTER

ON TAX POLICIES

To: The Tax Department of Nam Dinh province

In reply to Official Letter No. 936 CT/TT-HT of June 14, 2005, of the Tax Department of Nam Dinh province, inquiring about value added tax (VAT) and business income tax (BIT) policies, the General Department of Taxation gives the following opinions:

Point 1.2.d, Section III, Part B of the Finance Ministry's Circular No. 120/2003/TT-BTC of December 12, 2003, providing guidance on VAT, stipulates that when an exports trading enterprise receives payments for the goods, if the foreign party automatically subtracts from the payable amount the foreign bank charge for money transfer, the foreign customer's brokerage commission, the fine for low-quality goods, etc., which are specified in the export contract (or in the contract annex, if any), the enterprise shall have the input VAT refunded in proportion to the volume of exported goods. Where the foreign bank charge for money transfer, the foreign customer's brokerage commission and the fine for low-quality goods, which are not specified in the export contract (or in the contract attachment, if any), are automatically subtracted by the foreign party upon payment without documents as required, when making VAT refund dossiers, the enterprise shall exclude the input VAT amount in proportion to the amount automatically subtracted by the foreign party upon payment.

The expenses automatically subtracted by the foreign party from the payable amount without documents as required shall not be accounted as reasonable expenses for calculating BIT (under the provisions of Point 4, Section IV, Part B of the Finance Ministry's Circular No. 128/2003/TT-BTC of December 22, 2003, providing guidance on BIT).

The General Department of Taxation hereby notifies the Tax Department of Nam Dinh province thereof for compliance.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

FOR THE GENERAL DIRECTOR OF TAXATION
DEPUTY GENERAL DIRECTOR
Pham Duy Khuong

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4529/TCT-PCCS ngày 14/12/2005 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế GTGT, thuế TNDN

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.502

DMCA.com Protection Status
IP: 100.24.118.144