Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 995/BĐKH-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Biến đổi khí hậu Người ký: Tăng Thế Cường
Ngày ban hành: 08/08/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
CỤC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 995/BĐKH-KTTT
V/v thuế GTGT bán chứng chỉ REC

Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2023

Kính gửi: Tổng cục Thuế

Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận được Văn bản số 2287/TCT-CS ngày 08 tháng 6 năm 2023 của Quý Tổng cục về việc thuế giá trị gia tăng bán tín chỉ phát thải REC. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cục Biến đổi khí hậu có ý kiến như sau:

Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 quy định “Tín chỉ các-bon là chứng nhận có thể giao dịch thương mại và thể hiện quyền phát thải một tấn khí carbon dioxide (CO2) hoặc một tấn khí carbon dioxide (CO2) tương đương” (khoản 35 Điều 3).

Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 07/01/2022 của Chính phủ quy định:

- 01 đơn vị hạn ngạch phát thải khí nhà kính bằng 01 tấn CO2 tương đương (điểm a khoản 2 Điều 19).

- 01 tín chỉ các-bon bằng 01 tấn CO2 tương đương (điểm b khoản 2 Điều 19)

Chứng chỉ năng lượng tái tạo (Renewable Energy Certificates hay viết tắt là REC) là một trong những tiêu chuẩn được áp dụng nhằm khuyến khích đầu tư, sử dụng năng lượng tái tạo. Chứng chỉ REC là chứng nhận một lượng điện năng nhất định được sản xuất từ nguồn năng lượng tái tạo. Mỗi REC đại diện cho 01 MWh năng lượng tái tạo.

Do đó REC không phải là tín chỉ các-bon hay hạn ngạch phát thải khí nhà kính và không thuộc phạm vi quy định của Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 07/01/2022 của Chính phủ.

Cục Biến đổi khí hậu trân trọng gửi Quý Tổng cục để tổng hợp./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Cục trưởng Mai Kim Liên;
- Lưu: VT, VP, KTTT.

CỤC TRƯỞNG
Tăng Thế Cường

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 995/BĐKH-KTTT ngày 08/08/2023 về thuế giá trị gia tăng bán chứng chỉ REC do Cục Biến đổi khí hậu ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


431

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.232.160
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!