Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 985TCT/ĐTNN về việc xác định chi phí quảng cáo, khuyến mại do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 985TCT/ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 04/04/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 985TCT/ĐTNN
V/v: xác định chi phí quảng cáo, khuyến mại

Hà Nội, ngày 4 tháng 4 năm 2005

 

Kính 0gửi: Cục thuế tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 169/CT/TTr ngày 27/1/2005 của Cục thuế tỉnh Đồng Nai về việc xác định chi phí quảng cáo, khuyến mại, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ theo quy định của Luật thuế TNDN, Điểm 3.b Mục I Phần thứ hai Thông tư số 13/2001/TT-BTC ngày 8/3/2001, Thông tư số 18/2002/TT-BTC ngày 20/2/2002 của Bộ Tài chính thì doanh nghiệp không được hạch toán vào chi phí các khoản chi không liên quan đến việc hình thành thu nhập chịu thuế TNDN.

Trường hợp Công ty liên doanh Việt Nam Suzuki trong năm 2003 tổ chức cho các đại lý của Công ty đi du lịch tại nước ngoài nhằm mục đích khuyến khích đại lý trong nước phân phối, tiêu thụ sản phẩm theo chương trình khuyến mại dành cho đại lý hoàn thành chỉ tiêu năm 2002 và các đại lý có tốc độ tăng trưởng về doanh số bán hàng cao nhất năm 2002 thì:

- Nếu tại Hợp đồng đại lý năm 2002 ký giữa Công ty và đại lý có quy định cụ thể hình thức này (nằm ngoài khoản hoa hồng đại lý được hưởng) thì khoản chi này được tính vào khoản chi phí khác nếu có đầy đủ chứng từ hợp khác khi xác định chi phí hợp lý để tính thu nhập chịu thuế TNDN. Khoản chi này được tính trong tỷ lệ khống chế của chi phí quảng cáo, khuyến mại và chi phí khác theo quy định tại Điểm 3.b12 Mục I Phần thứ hai Thông tư số 13/2001/TT-BTC nêu trên.

- Nếu tại Hợp đồng đại lý năm 2002 ký giữa Công ty và đại lý không có quy định cụ thể hình thức này, đến năm 2003 Công ty mới có quyết định chi thưởng cho các đại lý thì khoản chi này không được tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN, Công ty phải sử dụng lợi nhuận sau thuế để chi cho mục đích này.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Đồng Nai được biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP (HC), ĐTNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 985TCT/ĐTNN về việc xác định chi phí quảng cáo, khuyến mại do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.814
DMCA.com Protection Status

IP: 3.91.157.213