Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 984/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 24/01/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 984/TCHQ-TXNK
V/v cưỡng chế thuế

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2014

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 13/CVCX-TV ngày 13/1/2014 của Công ty TNHH một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội về việc khiếu nại áp dụng biện pháp cưỡng chế trích tiền gửi nộp ngân sách. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ khoản 3 Điều 7 Luật Quản lý thuế thì người nộp thuế có nghĩa vụ nộp tiền thuế đầy đủ, đúng thời hạn, đúng địa điểm.

- Căn cứ khoản 2 Điều 55 Luật Quản lý thuế thì: "Doanh nghiệp bị tách, bị hợp nhất, bị sáp nhập có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trước khi tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp; nếu chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì doanh nghiệp bị tách và các doanh nghiệp mới được thành lập từ doanh nghiệp bị tách, doanh nghiệp hợp nhất, doanh nghiệp nhận sáp nhập có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế".

Theo Quyết định số 1952/QĐ-UBND ngày 1/3/2013 của Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội về việc sáp nhập nguyên trạng Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và dịch vụ Tuổi trẻ Hà Nội vào Công ty TNHH một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội, trên cơ sở đó, Cục Hải quan TP. Hà Nội đã thực hiện biện pháp cưỡng chế trích tiền gửi từ tài khoản ngân hàng vào ngân sách nhà nước của Công ty TNHH một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội (đơn vị nhận sáp nhập). Vì vậy, đề nghị Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội chỉ đạo Công ty TNHH một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội và Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và dịch vụ Tuổi trẻ Hà Nội phối hợp xử lý đúng quy định về số tiền phạt chậm nộp mà Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa đã trích từ tài khoản tiền gửi của Công ty TNHH một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội.

Trân trọng.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan TP. Hà Nội (để biết và t/h);
- Công ty TNHH một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội (để biết và t/h);
(2A Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội)
- Lưu: VT, TXNK - QLN (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 984/TCHQ-TXNK ngày 24/01/2014 cưỡng chế thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.152

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.194.255
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!