Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 978/TCT-CS về việc thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 978/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 03/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 978/TCT-CS
V/v: thuế TNDN đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2008

 

Kính gửi:

- Công ty cổ phần du lịch và thương mại VINPEARL;
- Công ty TNHH Emst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn (A & C).

 

Trả lời công văn số 35/CV-VP/2008 ngày 18/1/2008 của Công ty cổ phần du lịch và thương loại VINPEARL; công văn số 140 l/EY ngày 14/1/2008 của Công ty TNHH ẸRNST & Young Việt Nam và công văn số 026/2008/CV-KTTV ngày 21/1/2008 của Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn (A & C) hỏi về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại điểm 2 Điều 8 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN quy định: Các khoản thu nhập chịu thuế khác trong kỳ tính thuế bao gồm: “0) Thuế nhập từ chuyển nhượng vốn”.

- Tại Điều 47 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP (nêu trên) quy định: “Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định này”

Theo các quy định nêu trên, ngày 23/11/2007, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 134/2007/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 24/2007/NĐ-CP về thuế thu nhập doanh nghiệp và tại Thông tư số 134/2007/TT-BTC quy định: “phần D - Xác định thu nhập chịu thuế và thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng vốn đầu tư vào cơ sở kinh doanh”.

- Tại điểm 3 mục II Phần D Thông tư số 134/2007/TT-BTC hướng dẫn: “Không áp dụng mức thuế suất ưu đãi, thời gian miễn thuế, giảm thuế theo hướng dẫn tại Phần E Thông tư này đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn đầu tư vào cơ sở kinh doanh. Trường hợp chuyển nhượng vốn phát sinh lỗ thi khoản lỗ này không được bù trừ với thu nhập từ sản xuất kinh doanh”. Bộ Tài chính hướng dẫn vấn đề nêu trên với các lý do sau:

Thứ nhất: Theo quy định tại Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thực hiện thì việc áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ áp dụng đối với các cơ sở kinh doanh có dự án đầu tư mà các dự án đầu tư này thuộc ngành nghề, lĩnh vực ưu đãi đầu tư hoặc thuộc địa bàn ưu đãi đầu tư. Hoạt động chuyển nhượng vốn không phải là một dự án đầu tư và cũng không thuộc ngành nghề, lĩnh vực ưu đãi đầu tư hoặc thuộc địa bàn ưu đãi đầu tư.

Thứ hai: Hoạt động chuyển nhượng vốn phát sinh không thường xuyên và theo từng lần; Việc tính thuế, kê khai thuế, nộp thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vốn được tính theo từng hợp đồng chuyển nhượng vốn do vậy phải hạch toán riêng thu nhập từ chuyển nhượng vốn. Việc quy định này vẫn đang thực hiện thu đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài chuyển nhượng vốn.

Để thực hiện đúng theo quy định hiện hành đồng thời thu đúng, thu đủ đối với thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn, tại Thông tư số 134/2007/TT-BTC đã có l phần riêng hướng dẫn xác định thu nhập chịu thuế và thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng vốn đầu tư vào cơ sở kinh doanh đồng thời hoạt động này phải hạch toán riêng, không được hưởng ưu đãi thuế TNDN và chuyển nhượng vốn phát sinh lỗ thì khoản lỗ này không được bù trừ với thu nhập từ sản xuất kinh doanh.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty được biết và liên hệ với cơ quan thuế địa phương để được hướng dẫn cụ thể./.

 


Nơi nhận:
- Như trên
- Văn phòng Chính phủ (để b/c)
- Lãnh đạo Bộ (để b/c)
- Cục kiểm tra văn bản BTP;
- Vụ Pháp chế; Vụ CST;
- Cục Thuế tỉnh Khánh Hoà
- Ban PC, HT,TTTĐ
- Lưu VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 978/TCT-CS về việc thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.511
DMCA.com Protection Status

IP: 54.82.119.116