Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 977/TCHQ-KTTT về xử lý nợ phạt do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 977/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Hoàng Tuấn
Ngày ban hành: 23/02/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 977/TCHQ-KTTT
V/v xử lý nợ phạt

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2010

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị;
- Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

 

Trả lời công văn số 98/HQQT-NV ngày 27/01/2010 của Cục Hải quan Quảng Trị về xử lý tiền phạt chậm nộp của Công ty Lâm nghiệp Nguyễn Huệ đã có Quyết định mở thủ tục phá sản của Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Định, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tra cứu trên hệ thống KT559 ngày 08/02/2010 tại Tổng cục Hải quan thì Công ty Lâm nghiệp Nguyễn Huệ đang có nợ phạt quá hạn tại Cục Hải quan Quảng trị (số tiền: 812.944.880 đồng) và Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh (số tiền: 19.618.145 đồng).

Căn cứ khoản 2, Điều 54 Luật Quản lý thuế thì: “Viêc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp doanh nghiệp phá sản được thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Phá sản”.

Trường hợp của Công ty Lâm nghiệp Nguyễn Huệ đã có Quyết định mở thủ tục phá sản của Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Định và Quyết định thành lập tổ quản lý thanh lý tài sản, đề nghị Cục Hải quan Quảng Trị, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh (đơn vị chủ nợ - quản lý theo dõi nợ thuế) có trách nhiệm kiểm tra, rà soát tiền thuế và tiền phạt chậm nộp thuế của Công ty Lâm nghiệp Nguyễn Huệ còn nợ phải nộp ngân sách nhà nước, thông báo đến Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Định và Tổ quản lý thanh lý tài sản được biết để thực hiện thanh toán theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Phá sản.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Quảng Trị, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.  

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Nguyễn Văn Cẩn; (để báo cáo)
- Lưu: VT, KTTT (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK  
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 977/TCHQ-KTTT về xử lý nợ phạt do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.115
DMCA.com Protection Status

IP: 18.208.159.25