Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 968/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Vũ Văn Trường
Ngày ban hành: 25/03/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 968/TCT-KK
V/v khai thuế GTGT tập trung.

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2013

 

Kính gửi: Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 000922 ngày 02/10/2012 của Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam đề nghị kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) tập trung tại Hà Nội. Sau khi báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định của pháp luật về thuế tại:

- Điểm b và điểm c khoản 1 Điều 10 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính quy định về khai, nộp thuế giá trị gia tăng của trụ sở chính và các đơn vị trực thuộc.

- Khoản 3 Điều 20 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính quy định về nơi nộp thuế giá trị gia tăng.

Căn cứ các quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế hiện hành, Tổng cục Thuế hướng dẫn việc kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng và các đơn vị trực thuộc, cụ thể như sau:

1. Đối với đề nghị được kê khai thuế GTGT tập trung tại Cục Thuế thành phố Hà Nội cho các đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc.

Để giảm thiểu thủ tục hành chính và chi phí tuân thủ, chấp thuận cho Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam được kê khai tập trung thuế giá trị gia tăng tại trụ sở chính ở Hà Nội từ kỳ kê khai thuế tháng 4/2013. Căn cứ để xác định số thuế GTGT nộp cho từng cơ quan thuế địa phương nơi các đơn vị trực thuộc đặt trụ sở theo từng tháng là tỷ lệ phần bổ doanh thu của từng đơn vị trực thuộc trên tổng doanh thu của cả hệ thống theo từng tháng.

Hàng tháng khi kê khai, Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam phải nộp hồ sơ khai thuế GTGT cho Cục Thuế thành phố Hà Nội gồm: tờ khai mẫu 01/GTGT, 04/GTGT, 05/GTGT và các phụ lục đính kèm (nếu có) còn thêm Bảng phân bổ thuế GTGT mẫu 01-6/GTGT. Căn cứ số thuế giá trị gia tăng được phân bổ giữa địa phương nơi đặt trụ sở chính và các địa phương nơi có chi nhánh, đơn vị trực thuộc trên Bảng phân bổ theo mẫu số 01-6/GTGT nêu trên, Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam lập chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng cho địa phương nơi có trụ sở chính và từng địa phương nơi có chi nhánh, đơn vị trực thuộc. Trên chứng từ nộp thuế phải ghi rõ nộp vào tài khoản thu ngân sách nhà nước tại Kho bạc nhà nước đồng cấp với cơ quan thuế nơi trụ sở chính đăng ký kê khai thuế và địa phương nơi có chi nhánh, đơn vị trực thuộc.

Đối với các khoản thuế, phí khác, Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam thực hiện kê khai và nộp theo quy định hiện hành.

2. Thời hạn thống nhất thông tin ghi trên hóa đơn GTGT đầu vào

Thời hạn để các hóa đơn GTGT đầu vào thống nhất ghi theo các thông tin của Hội sở chính (mã số thuế, địa chỉ….) từ kỳ kê khai thuế tháng 4/2013.

Tổng cục Thuế trả lời để Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Các Vụ: PC, CS, DNL (TCT); PC, CST (BTC).
- Lưu: VT, KK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Văn Trường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 968/TCT-KK ngày 25/03/2013 về khai thuế giá trị gia tăng tập trung do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.263

DMCA.com Protection Status
IP: 18.205.26.39
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!