Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 9654/CT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Trọng Hạnh
Ngày ban hành: 10/11/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 9654/CT-TTHT
V/v: Thanh toán qua ngân hàng

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 11 năm 2011

 

Kinh gửi:

Công ty Cổ Phần FPT–Chi nhánh tại TP.HCM
Đ/chỉ : 153 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3
Mã số thuế : 0101248141-007.

 

Trả lời văn thư số 49/FPT-HCM-FAF ngày 20/9/2011 của Chi nhánh Công ty về chứng từ thanh toán qua ngân hàng, tiếp theo công văn số 41/FPT.HCM-FAF ngày 10/08/2011, Cục thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 1.2.d3 mục III phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT)-(có hiệu lực thi hành đến ngày 31/12/2008):

“- Các trường hợp thanh toán dưới đây cũng được coi là thanh toán qua ngân hàng:

...

+ Trường hợp phía nước ngoài yêu cầu bên thứ 3 là tổ chức ở Việt Nam thanh toán bù trừ công nợ với phía nước ngoài bằng thực hiện thanh toán qua ngân hàng số tiền phía nước ngoài phải thanh toán cho bên xuất khẩu và việc yêu cầu thanh toán bù trừ công nợ nêu trên có quy định trong hợp đồng xuất khẩu ( hoặc phụ lục hợp đồng - nếu có) và có chứng từ thanh toán là giấy báo có của ngân hàng bên xuất khẩu về số tiền đã nhận được từ tài khoản bên thứ 3, đồng thời bên xuất khẩu phải xuất trình bản đối chiếu công nợ có xác nhận của bên nước ngoài và bên thứ 3.

...”

Trường hợp Chi nhánh theo trình bày trong năm 2008 có ký hợp đồng sản xuất, gia công phần mềm xuất khẩu với khách hàng nước ngoài tại điều khoản thanh toán thỏa thuận khách hàng nước ngoài ủy quyền cho Công ty FPT (Công ty mẹ) của Chi nhánh thanh toán cho Chi nhánh (Công ty con) để bù trừ công nợ của Công ty FPT với nước ngoài, thì phải có chứng từ thanh toán của Công ty FPT cho Chi nhánh và Biên bản đối chiếu công nợ 3 bên thì mới được xem là thanh toán qua ngân hàng.

Cục Thuế TP thông báo Chi nhánh biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KT 3
- Phòng PC
- Lưu: HC, TTHT
1863 –156248/2011 To Anh

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Hạnh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 9654/CT-TTHT ngày 10/11/2011 về thanh toán qua ngân hàng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.176

DMCA.com Protection Status
IP: 34.229.63.28
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!