Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 965/GSQL-GQ3 năm 2015 về mở tờ khai tập trung tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Số hiệu: 965/GSQL-GQ3 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Nguyễn Đức Nga
Ngày ban hành: 27/08/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 965/GSQL-GQ3
V/v mở tờ khai tập trung tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài

Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 1986/HQHN-GSQL ngày 08/07/2015 của Cục Hải quan thành phố Hà Nội về việc mở tờ khai tập trung tại Chi cục Hải quan CKSBQT Nội Bài, căn cứ quy định hiện hành về chức năng và nhiệm vụ, Cục Giám sát quản lý có ý kiến như sau:

1. Đề nghị Cục Hải quan thành phố Hà Nội căn cứ vào thực tế công việc, thẩm quyền và phân cấp quản lý của Cục Hải quan tỉnh, thành phố để bố trí lực lượng thực hiện đúng Quy trình nghiệp vụ ban hành kèm theo Quyết định số 1966/QĐ-TCHQ ngày 10/07/2015 của Tổng cục Hải quan.

2. Việc thực hiện mở tờ khai tập trung phải đảm bảo thuận lợi cho doanh nghiệp, không gây phát sinh chi phí và đảm bảo việc tuân thủ pháp luật và phối hợp với các lực lượng chức năng tại cửa khẩu.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Cục Hải quan thành phố Hà Nội biết và thực hiện./

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Vũ Ngọc Anh - PTCT (để b/c);
- Vụ Tài vụ quản trị (để p/h);
- Lưu: VT, GQ3 (02b).

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đức Nga

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 965/GSQL-GQ3 năm 2015 về mở tờ khai tập trung tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.674

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.132.114