Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 9586/BTC-TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 15/07/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9586/BTC-TCHQ
V/v thuế GTGT đối với tàu AHTS công suất đến 16.000HP

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2015

 

Kính gửi:

- Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro;
(Số 105 Lê Lợi, TP. Vũng Tàu)
- Tổng công ty CP dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam;
(Số 1-5 Lê Duẩn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)
- Công ty Hoàng Long;
(Số 2001, lầu 20 tòa nhà Mê Linh, số 02 Ngô Đức Kế, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)

 

Bộ Tài chính nhận được công văn số 2903/TCKT ngày 15/5/2015 của Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro, công văn số 857/DVKT-TCKT ngày 22/5/2015 của Tổng công ty CP dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam, công văn số 15-05-211/HL/GM ngày 21/5/2015 của Công ty Hoàng Long phản ánh vướng mắc về thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với tàu AHTS công suất đến 16.000 HP nhập khẩu. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT số 31/2013/QH13, khoản 7 Điều 3 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ, điểm c khoản 17 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính thì tàu thủy thuộc loại trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp hoặc thuê của nước ngoài để sử dụng cho sản xuất, kinh doanh, cho thuê, cho thuê lại thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Căn cứ Thông tư 04/2012/TT-BKHĐT ngày 13/8/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thì “Tàu AHTS (tàu dịch vụ dầu khí đa năng) - công suất 16.000 HP” trong nước đã sản xuất được.

Căn cứ ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 50/BKHĐT-KTCN ngày 07/01/2015, công văn số 3969/BKHĐT-KTCN ngày 19/6/2015, thì:

1) Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu tàu AHTS công suất đến 16.000 HP để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. Thời điểm áp dụng thu thuế GTGT từ ngày 07/01/2015 (Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành công văn số 50/BKHĐT-KTCN) và phải nộp thuế GTGT trên toàn bộ trị giá con tàu, không phải nộp thuế nhà thầu.

Trường hợp doanh nghiệp đã nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu thì được kê khai, khấu trừ thuế GTGT theo đúng chế độ quy định. Trường hợp trước đó đã thực hiện khác với hướng dẫn của Bộ Tài chính tại công văn này thì không thực hiện điều chỉnh lại.

2) Trường hợp doanh nghiệp thuê tàu AHTS công suất đến 16.000 HP từ nước ngoài:

a) Sử dụng cho việc sản xuất kinh doanh hoặc để cho thuê lại thì nộp thuế GTGT trên giá đi thuê khi làm thủ tục hải quan.

b) Trường hợp nhà thầu nước ngoài hoặc nhà thầu phụ nước ngoài cung cấp hàng hóa là tàu AHTS công suất đến 16.000HP và dịch vụ để tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển và khai thác mỏ dầu, khí đốt thì nộp thuế GTGT theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014 của Bộ Tài chính do cơ quan thuế nội địa quản lý.

Bộ Tài chính thông báo để Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro, Tổng công ty CP dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam, Công ty Hoàng Long biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/cáo);
- Vụ Pháp chế;
- Vụ Chính sách thuế;
- Tổng cục Thuế;
- Cục HQ Bà Rịa - Vũng Tàu (để t/h);
- Lưu: VT, TCHQ (16b).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 9586/BTC-TCHQ ngày 15/07/2015 về thuế giá trị gia tăng đối với tàu AHTS công suất đến 16.000HP do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.592

DMCA.com Protection Status
IP: 222.255.214.198