Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 9504/TCHQ-TXNK năm 2014 xử lý nợ thuế về việc xem xét dừng áp dụng biện pháp cưỡng chế và xóa phạt chậm nộp do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 9504/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Hải Trang
Ngày ban hành: 29/07/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9504/TCHQ-TXNK
V/v xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Nghệ An.

Trả lời công văn số 1116/HQNA-NV ngày 22/7/2014 của Cục Hải quan tỉnh Nghệ An về việc xem xét dừng áp dụng biện pháp cưỡng chế và xóa phạt chậm nộp. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về xóa nợ phạt chậm nộp:

Theo quy định của Luật quản lý Thuế, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý Thuế; Thông tư số 179/2013/TT-BTC ngày 02/12/2013 của Bộ Tài chính thì khoản tiền nợ phạt chậm nộp của Công ty cổ phần Choa Viet (trước đây là Công ty TNHH Thành Vinh) không thuộc đối tượng được xóa nợ tiền phạt chậm nộp.

2. Về tạm dừng áp dụng biện pháp cưỡng chế:

Để có cơ sở tạm dừng áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, đề nghị Cục Hải quan Nghệ An hướng dẫn Công ty căn cứ quy định tại Điều 33 Thông tư số 190/2013/TT-BTC ngày 12/12/2013 của Bộ Tài chính để có văn bản đề nghị tạm dừng biện pháp cưỡng chế (kèm thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng), gửi Cục Hải quan nơi Công ty có nợ thuế bị cưỡng chế, để được xem xét giải quyết theo trình tự quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Nghệ An biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK, Tĩnh (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 9504/TCHQ-TXNK năm 2014 xử lý nợ thuế về việc xem xét dừng áp dụng biện pháp cưỡng chế và xóa phạt chậm nộp do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.948

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.132.114