Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 941/BTC-TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 19/01/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 941/BTC-TCT
V/v: lệ phí trước bạ đối với nhà tự xây và giá tính lệ phí trước bạ

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 8304/VPCP-KTTH ngày 15/11/2010 về việc xử lý vướng mắc về lệ phí trước bạ đối với nhà đất trong việc thu lệ phí trước bạ đối với nhà ở của hộ gia đình, cá nhân được tạo lập thông qua hình thức phát triển nhà ở riêng lẻ và áp dụng giá tính lệ phí trước bạ đối với trường hợp nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, xin giao đất, thuê đất, Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

1. Về lệ phí trước bạ đối với nhà ở của hộ gia đình, cá nhân được tạo lập thông qua hình thức phát triển nhà ở riêng lẻ:

Cơ quan Thuế tiếp tục không thu lệ phí trước bạ đối với nhà ở của các hộ gia đình, cá nhân được tạo lập thông qua hình thức phát triển nhà ở riêng lẻ theo quy định tại Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ khi hộ gia đình, cá nhân đó đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trường hợp kể từ ngày Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ có hiệu lực thi hành mà đã thực hiện nộp lệ phí trước bạ vào NSNN thì được cơ quan Thuế hoàn trả số tiền lệ phí trước bạ đã nộp khi hộ gia đình, cá nhân đó có đơn đề nghị.

Cơ quan Thuế hướng dẫn người nộp thuế thực hiện để được hoàn trả.

2. Về giá đất tính lệ phí trước bạ đối với trường hợp nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận và xin chuyển mục đích sử dụng đất, xin giao đất, thuê đất:

Giá đất tính lệ phí trước bạ đối với các trường hợp nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận và xin chuyển mục đích sử dụng đất, xin giao đất, thuê đất là giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định theo khung giá đất của Chính phủ tại thời điểm xác định nghĩa vụ tài chính quy định tại Điều 4 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/9/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.

Trường hợp cơ quan thuế đã tính số tiền lệ phí trước bạ phải nộp căn cứ giá đất quy định tại Điều 5 Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 của Chính phủ và phát hành Thông báo nộp lệ phí trước bạ mà NNT chưa nộp thì cơ quan thuế xác định lại số tiền lệ phí trước bạ phải nộp theo giá đất tại thời điểm xác định nghĩa vụ tài chính quy định tại Điều 4 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/9/2007 của Chính phủ đồng thời phát hành Thông báo nộp lệ phí trước bạ thay thế để người nộp thuế thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc thì phản ánh và gửi toàn bộ hồ sơ có liên quan để Bộ Tài chính xem xét, giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Vụ Chính sách thuế (BTC);
- Cục QLCS;
- Vụ Pháp chế (TCT);
- Vụ Kê Khai, Vụ DNL (TCT);
- Lưu: VT, TCT (VT, CS (3b)).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 941/BTC-TCT ngày 19/01/2011 về lệ phí trước bạ đối với nhà tự xây và giá tính lệ phí trước bạ do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.819

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.15.251
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!