Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 9345/BTC-TCT hướng dẫn bổ sung nội dung công văn 7527/BTC-TCT do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 9345/BTC-TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 19/07/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9345/BTC-TCT
V/v hướng dẫn bổ sung nội dung công văn số 7527/BTC-TCT .

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Bộ Tài chính nhận được Công văn số 3807/CT-PC ngày 28/6/2013 của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh báo cáo về một số vấn đề vướng mắc khi triển khai Công văn số 7527/BTC-TCT ngày 12/6/2013 của Bộ Tài chính; Công văn số 3929/CT-PC ngày 3/7/2013 của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh báo cáo về trường hợp hoàn thuế của Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Thương mại Phan Minh; Công văn số 28/HTVN-CV ngày 24/6/2013 của Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam đề nghị cho Công ty Cổ phần Tập đoàn INTIMEX được áp dụng cơ chế hoàn trước kiểm sau; Công văn số 888/INX-TCKT ngày 5/7/2013 của Công ty Cổ phần Tập đoàn INTIMEX; Công văn số 1289/TCT-TCKT ngày 26/6/2013 của Tổng Công ty Lương thực Miền nam về việc hoàn thuế GTGT theo Công văn số 7527/BTC-TCT ngày 12/6/2013. Để quyết vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Cục Thuế các tỉnh, thành phố tổ chức phân loại rủi ro về thuế đối với các doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu các mặt hàng nông, lâm, thủy, hải sản để tổ chức hoàn thuế theo hướng dẫn tại Công văn số 7572/BTC-TCT và theo quy định tại Điều 60 Luật Quản lý thuế (đã được bổ sung, sửa đổi tại Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012 của Quốc Hội sửa đổi, bổ sung một số Điều Luật Quản lý thuế), trong đó lưu ý:

- Doanh nghiệp thuộc danh sách "doanh nghiệp xuất khẩu uy tín" năm 2012 - 2013 do Bộ Công Thương công bố tại Quyết định 2390/QĐ-BCT ngày 15/4/2013 và Quyết định số 4169/QĐ-BCT ngày 24/6/2013 cơ quan thuế hoàn thuế trước, kiểm tra sau.

- Doanh nghiệp đủ điều kiện hoàn thuế trước, kiểm tra sau theo Luật Quản lý thuế hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu nông, lâm, thủy, hải sản phải tách riêng các hóa đơn mua trực tiếp của người sản xuất hoặc qua một khâu trung gian và hóa đơn đầu vào mua qua nhiều khâu trung gian hoặc hóa đơn mua của các doanh nghiệp có trụ sở tại các địa phương không có nguồn nguyên liệu để cơ quan thuế phân loại hồ sơ hoàn thuế theo hướng dẫn tại Điểm 3 Công văn số 7527/BTC-TCT nêu trên.

Bộ Tài chính thông báo để các Cục Thuế biết và tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND các tỉnh, thành phố (để phối hợp chỉ đạo);
- Tổng cục Thuế (để chỉ đạo thực hiện);
- Hiệp hội hồ tiêu Việt Nam;
- Công ty CP Intimex, TCTy Lương thực miền Nam;
- Vụ CST, PC BTC, TCHQ;
- Lưu: VT, TCT (VT, PC, TTr 3b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 9345/BTC-TCT hướng dẫn bổ sung nội dung công văn 7527/BTC-TCT do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


8.943

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 100.26.179.196