Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 93/TCT-ĐTNN của Tổng Cục thuế về việc chính sách thuế GTGT

Số hiệu: 93/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 09/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 93/TCT-ĐTNN
V/v: Thuế GTGT

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2006 

 

Kính gửi:  Văn phòng dự án nhà máy chế tạo máy EBA giai đoạn 2  

 

Trả lời thư đề ngày 21/12/2005 của Văn phòng dự án Nhà máy chế tạo máy Eba giai đoạn 2 về việc chính sách thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 3 Thông tư số 84/2004/TT-BTC ngày 18/8/2004 của Bộ Tài chính quy định: thuế suất thuế GTGT 0% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, hoạt động xây dựng, lắp đặt các công trình ở nước ngoài và công trình của doanh nghiệp chế xuất (trừ dịch vụ du lịch lữ hành ra nước ngoài… và hàng hóa, dịch vụ quy định tại Điểm 23, Điểm 27, Mục II, Phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC).

Căn cứ theo quy định trên, trường hợp Công ty là nhà thầu nước ngoài có cơ sở thường trú tại Việt Nam, đã được Cục thuế thành phố Hải phòng cấp mã thuế và được đăng ký, kê khai nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, thuế TNDN theo phương pháp ấn định thực hiện hoạt động xây dựng công trình cho doanh nghiệp chế xuất thì hoạt động này thuộc đối tượng chịu thuế GTGT với thuế suất 0%.

Để được kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, thuế TNDN theo phương pháp ấn định, Công ty phải thực hiện được chế độ hóa đơn, chứng từ phản ánh trên sổ sách kế toán đầy đủ về doanh thu hàng hóa dịch vụ bán ra, giá trị hàng hóa dịch vụ mua vào, thuế GTGT đầu ra, thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, thuế GTGT phải nộp theo quy định tại Điểm 3 Mục I Phần B Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Văn phòng dự án Nhà máy chế tạo máy Eba giai đoạn 2 được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế TP. Hải Phòng
- Lưu: VT, ĐTNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 93/TCT-ĐTNN của Tổng Cục thuế về việc chính sách thuế GTGT

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.402
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.31