Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 922/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xác định giá tính thuế mặt hàng xe máy nguyên chiếc nhập khẩu

Số hiệu: 922/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 09/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 922/TCHQ-KTTT
V/v: Xem xét xác định giá tính thuế

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2006 

 

Kính gửi:

Công ty Đại Dương
Hai Bà Trưng, Thị Xã Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 16/CV-HQ ngày 20 tháng 02 năm 2006 của Công ty Đại dương về việc xác định giá tính thuế mặt hàng xe máy nguyên chiếc nhập khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Theo đó Doanh nghiệp có nghĩa vụ tự kê khai trung thực, đầy đủ, rõ ràng các căn cứ tính thuế. Tự tính tiền thuế phải nộp, tự nộp thuế đầy đủ và đúng hạn và đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã kê khai, đã tính.

Cơ quan Hải quan sẽ kiểm tra việc tự khai, tự tính và tự nộp thuế trên của Doanh nghiệp. Trường hợp việc xác định trị giá tính thuế của Doanh nghiệp không đúng thì sẽ xử lý, xác định lại trị giá tính thuế đúng quy định của Pháp luật.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết và liên hệ với Cục Hải quan nơi mở tờ khai nhập khẩu để được hướng dẫn cụ thể./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT (2), KTTT (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 922/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xác định giá tính thuế mặt hàng xe máy nguyên chiếc nhập khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.101
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.22.210