Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 921/TCHQ-TXNK vướng mắc thực hiện thuế bảo vệ môi trường do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 921/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Dương Phú Đông
Ngày ban hành: 28/02/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 921/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc thực hiện thuế BVMT 

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan Đồng Nai

Trả lời công văn số 194/HQĐNa-TXNK ngày 13/2/2012 của Cục Hải quan Đồng Nai kiến nghị không thu thuế bảo vệ môi trường đối với các lô hàng nhập khẩu có số thuế bảo vệ môi trường phát sinh trên một tờ khai nhỏ hơn 10.000 đồng. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Luật Thuế bảo vệ môi trường số 57/2010/QH12 và các văn bản hướng dẫn thi hành thì không quy định việc không thu thuế bảo vệ môi trường đối với các lô hàng nhập khẩu có số thuế bảo vệ môi trường phát sinh trên một tờ khai nhỏ hơn 10.000 đồng như kiến nghị của Cục Hải quan Đồng Nai. Vì vậy đề nghị Cục Hải quan Đồng Nai đối chiếu với quy định hiện hành để thực hiện.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Đồng Nai được biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-CST (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Dương Phú Đông

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 921/TCHQ-TXNK vướng mắc thực hiện thuế bảo vệ môi trường do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.006
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127