Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 917TCT/TS về việc thu lệ phí trước bạ nhà do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 917TCT/TS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 29/03/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 917TCT/TS
V/v: lệ phí trước bạ

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2005

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk

Trả lời công văn số 198/CV-TC ngày 23/02/2005 của Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk về việc thu lệ phí trước bạ nhà, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 2 Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 của Chính phủ về lệ phí trước bạ thì tổ chức, cá nhân có tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ thì phải nộp lệ phí trước bạ trước khi đăng ký quyền sở hữu, sử dụng.

Theo Pháp lệnh nhà ở thì nhà thuộc loại tài sản phải đăng ký quyền sở hữu và cũng là tài sản thuộc đối tượng phải chịu lệ phí trước bạ. Do đó, khi tổ chức, cá nhân thực hiện kê khai, nộp lệ phí trước bạ thì cơ quan Thuế tiến hành thu lệ phí trước bạ nhà và lệ phí trước bạ đất theo đúng quy định hiện hành. Việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà hay chỉ ghi nhận vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không thuộc chức năng của cơ quan Thuế. Trường hợp sau này cơ quan quản lý nhà nước về nhà tiếp tục thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà cho chính chủ tài sản đã nộp lệ phí trước bạ nhà đó thì cơ quan Thuế không thu lệ phí trước bạ đối với nhà, đất đã nộp lệ phí trước bạ (không thu 2 lần).

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Đắk Lắk biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP(HC), TS

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 917TCT/TS về việc thu lệ phí trước bạ nhà do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.064
DMCA.com Protection Status

IP: 3.90.56.90