Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 913/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT)

Số hiệu: 913/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 14/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 913/TCT-DNNN
V/v: Thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2006 

 

Kính gửi:  Công ty cổ phần chế tạo thiết bị điện

 

Trả lời công văn số 199/EEMC-TCKT ngày 14/02/2006 của Công ty cổ phần Chế tạo Thiết bị Điện hỏi về thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 2r Điều 7 Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế GTGT quy định thuế suất thuế GTGT 5% đối với hàng hóa, dịch vụ:

“Sản phẩm luyện, cán, kéo kim loại đen, kim loại màu…”.

Mặt khác, theo quy định tại Biểu thuế suất thuế GTGT theo danh Mục Biểu thuế nhập khẩu (Ban hành kèm theo Thông tư số 62/2004/TT-BTC ngày 24/6/2004 của Bộ Tài chính) thì: mặt hàng cáp nhôm có lỗi theo chưa bọc cách điện thuộc phân nhóm 7614.10 được áp dụng thuế suất thuế GTGT là 5%.

Căn cứ vào các quy định trên, trường hợp sản phẩm cáp nhôm có lõi thép chưa bọc cách điện và cáp thép của Công ty, nếu thuộc phân nhóm 7614.10 trong Biểu thuế suất thuế GTGT theo danh Mục Biểu thuế nhập khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 62/2004/TT-BTC nêu trên thì được áp dụng thuế suất thuế GTGT là 5%.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty cổ phần Chế tạo Thiết bị Điện biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP Hà Nội;
- Lưu: VT, DNNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Nguyễn Thị Cúc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 913/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT)

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.073
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.41.66