Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 91/TCT-ĐTNN của Tổng Cục Thuế về việc ưu đãi thuế TNDN

Số hiệu: 91/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 09/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 91/TCT-ĐTNN
V/v: Ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2006

 

Kính gửi:

  - Công ty TNHH công nghiệp may mặc LUCRETIA (Việt Nam)
  - Cục thuế tỉnh Bình Dương

 

Trả lời công văn số 126/LUC.05 ngày 8/12/2005 của Công ty TNHH công nghiệp may mặc Lucretia, số 7502/CT-ĐTNN ngày 6/12/2005 của Cục thuế tỉnh Bình Dương về việc ưu đãi thuế TNDN, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Điểm 3 Điều 46 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ quy định: trường hợp doanh nghiệp đạt tỷ lệ sản phẩm xuất khẩu 80% trở lên được áp dụng thuế suất thuế TNDN 10% trong 15 năm kể từ khi dự án bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh, được miễn thuế TNDN trong 4 năm và giảm 50% trong 4 năm tiếp theo kể từ khi kinh doanh có lãi.

Theo báo cáo của Cục thuế và Công ty tại các công văn nêu trên thì tại Giấy phép đầu tư cấp cho Công ty có quy định mục tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty là sản xuất, gia công hàng may mặc và giặt các sản phẩm may mặc xuất khẩu, toàn bộ sản phẩm may mặc được xuất khẩu, hoạt động gia công giặt không đề cập đến tỷ lệ xuất khẩu; mức thuế TNDN hàng năm là 10% trong 15 năm kể từ khi bắt đầu sản xuất và 25% trong các năm tiếp theo, được miễn thuế TNDN trong 4 năm tiếp theo kể từ khi kinh doanh có lãi.

Vì vậy, trường hợp năm 2002 là năm đầu tiên Công ty có lãi, Công ty chỉ đạt 36,01% doanh thu xuất khẩu, doanh thu còn lại là doanh thu gia công giặt cho các doanh nghiệp khác không được coi là doanh thu xuất khẩu nên không được áp dụng thuế suất thuế TNDN và miễn giảm thuế ưu đãi theo quy định tại Giấy phép đầu tư; trường hợp Công ty không thuộc danh mục địa bàn khuyến khích đầu tư, không thuộc danh mục lĩnh vực khuyến khích đầu tư vì vậy phải áp dụng mức thuế suất thuế TNDN là 25%, không miễn giảm.

Trường hợp các năm tiếp sau Công ty đạt điều kiện về xuất khẩu sản phẩm theo quy định tại GPĐT hoặc các điều kiện để được hưởng ưu đãi theo quy định của luật pháp thuế thì Công ty sẽ được hưởng ưu đãi về thuế TNDN cho thời gian còn lại theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH may mặc Lucretia (Việt Nam), Cục thuế tỉnh Bình Dương được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, ĐTNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 91/TCT-ĐTNN của Tổng Cục Thuế về việc ưu đãi thuế TNDN

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.681
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.245.126