Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 9046/TCHQ-TXNK năm 2015 về chưa áp dụng biện pháp cưỡng chế tiền thuế nợ do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 9046/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Hải Trang
Ngày ban hành: 02/10/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9046/TCHQ-TXNK
V/v chưa áp dụng biện pháp cưỡng chế

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty TNHH Hoàng Hương.
(Số 57 tổ 1 - Giáp Nhất - P. Nhân Chính - Q. Thanh Xuân - Hà Nội)

Trả lời công văn số 1509/CV-HH/2015 ngày 15/9/2015 của Công ty TNHH Hoàng Hương (Công ty) đề nghị không cưỡng chế tiền thuế ấn định mặt hàng “nước hng sâm” nhập khẩu; Tng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1, khoản 4 Điều 92, Điều 93 Luật Quản lý thuế được sửa đổi, bổ sung tại khoản 26 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 thì người nộp thuế bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo thứ tự quy định trong trường hợp: “Người nộp thuế nợ tiền thuế, tiền phạt vi phạm pháp luật về thuế đã quá chín mươi ngày, k từ ngày hết thời hạn nộp thuế, nộp tin phạt vi phạm pháp luật v thuế theo quy định; “Chưa thực hiện biện pháp cưỡng chế thuế đi với trường hợp người nộp thuế được cơ quan quản thuế cho phép nộp dn tin nợ thuế trong thời hạn không quá mười hai tháng, k từ ngày bắt đu của thời hạn cưỡng chế thuế. Việc nộp dần tiền nợ thuế được xem xét trên cơ sở đ nghị của người nộp thuế và phải có bảo lãnh của tổ chức tín dụng. Người nộp thuế phải nộp tiền chậm nộp theo mức 0,05%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp”. Điều kiện, hồ sơ, thẩm quyền giải quyết việc nộp dần tiền thuế nợ thực hiện theo quy định tại Điều 39 Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 5 Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ và Điều 134 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Theo quy định nêu trên, đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Cục Hải quan TP. Hà Nội để được hướng dẫn nộp dần tiền thuế nợ và giải tỏa cưỡng chế trong thời gian nộp dần tiền thuế.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Hoàng Hương được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan TP. Hà Nội (để th/hiện);
- Lưu: VT, TXNK-Xuân (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Hải Trang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 9046/TCHQ-TXNK năm 2015 về chưa áp dụng biện pháp cưỡng chế tiền thuế nợ do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.622

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.75.242