Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 904/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc đề nghị tính lại thuế nhập khẩu đối với lô hàng "đầu thu giải mã đa phương tiện dùng trong truyền hình"

Số hiệu: 904/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 08/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 904/TCHQ-GSQL
V/v: Phân loại mặt hàng đầu thu giải mã đa phương tiện dùng trong truyền hình

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2006 

 

Kính gửi:

Công ty đầu tư và phát triển công nghệ truyền hình Việt Nam
67 Hàm Long, Hà Nội

 

Trả lời công văn số 59/CV ngày 21.02.2006 của Công ty về việc đề nghị tính lại thuế nhập khẩu đối với lô hàng "đầu thu giải mã đa phương tiện dùng trong truyền hình" nhập khẩu theo tờ khai hải quan số 3409/NKD-KVII ngày 28.4.2005 và tờ khai hải quan số 6324/NKD-KVII ngày 15.8.2005 tại Chi cục Hải quan cảng Hải Phòng khu vực 2 do còn có quan điểm khác nhau trong việc phân loại, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 06.3.2006 Tổng cục Hải quan đã có công văn số 869/TCHQ-GSQL hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố về việc phân loại mặt hàng "đầu thu giải mã đa phương tiện dùng trong truyền hình" gửi kèm.

Đề nghị Công ty liên hệ với Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi có hàng nhập để được giải quyết thủ tục cụ thể./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 904/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc đề nghị tính lại thuế nhập khẩu đối với lô hàng "đầu thu giải mã đa phương tiện dùng trong truyền hình"

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.283
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.214.125