Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 9032/CT-TTHT hướng dẫn Thông tư 153/2010/TT-BTC do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 9032/CT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 29/12/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 9032/CT-TTHT
V/v: hướng dẫn thực hiện Thông tư số 153/2010/TT-BTC .

TP.HCM, ngày 29 tháng 12 năm 2010

 

Kính gửi: Chi Cục Thuế Quận Tân Bình.

Trả lời công văn số 6995/CCT-TTHT ngày 11/11/2010 của Chi Cục Thuế về hướng dẫn thực hiện Thông tư số 153/2010/TT-BTC về hóa đơn, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

1. Về việc sử dụng hóa đơn khi thu tiền cước vận tải (quốc tế, nội địa):

Tại Khoản 1.a, 1.c và 1.đ Điều 3 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ có quy định:

“Hóa đơn giá trị gia tăng là hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong nội địa dành cho các tổ chức, cá nhân khai, nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ…”.

“Hóa đơn xuất khẩu là hóa đơn dùng trong hoạt động kinh doanh xuất khẩu hàng hóa, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài, xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu, hình thức và nội dung theo thông lệ quốc tế và quy định của pháp luật về thương mại”.

“Phiếu thu tiền cước vận chuyển hàng không; chứng từ thu cước phí vận tải quốc tế; chứng từ thu phí dịch vụ ngân hàng…, hình thức và nội dung được lập theo thông lệ quốc tế và các quy định của pháp luật có liên quan” cũng là một loại hóa đơn.

Như vậy, về nguyên tắc hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu ra nước ngoài phải sử dụng hóa đơn xuất khẩu.

Trường hợp của Công ty TNHH vận tải biển Cửu Long và Công ty TNHH tiếp vận Hoa Thanh khi thu tiền cước vận tải quốc tế của khách hàng ở nước ngoài phải sử dụng hóa đơn xuất khẩu theo quy định nêu trên.

Trường hợp Công ty thu hộ tiền cước vận tải quốc tế cho hãng tàu nước ngoài của khách hàng ở trong nước Công ty lập hóa đơn giá trị gia tăng. Các trường hợp thu hoa hồng đại lý bán cước vận tải quốc tế, hoạt động vận tải nội địa cung ứng cho khách hàng ở nước ngoài thực hiện như đề xuất của Chi Cục.

2. Đối tượng được mua hóa đơn do Cục Thuế đặt in trong năm 2011:

Đề nghị Chi cục Thuế thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại công văn số 15364/BTC-TCT ngày 12/11/2010.

3. Chỉ tiêu “Số thứ tự hóa đơn”:

- Tại Khoản 1.d Điều 4 Thông tư số 153/2010/TT-BTC quy định: “Số thứ tự hóa đơn là số thứ tự theo dãy số tự nhiên trong ký hiệu hóa đơn, gồm 7 chữ số trong một ký hiệu hóa đơn”.

Doanh nghiệp khi tạo hóa đơn bắt buộc phải bắt đầu từ số 0000001, theo dãy số tự nhiên liên tiếp trong cùng một ký hiệu hóa đơn, gồm 7 chữ số trong một ký hiệu hóa đơn. Nếu trong một năm tạo hóa đơn cùng một ký hiệu hóa đơn thì số thứ tự hóa đơn được tạo phải là số thứ tự hóa đơn kế tiếp của số thứ tự hóa đơn cuối cùng của tạo hóa đơn lần trước.

Cục Thuế TP thông báo Chi Cục Thuế biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TCT (Vụ PC): để báo cáo;
- P.PC;
- CCT Q.Tân Bình;
- Lưu: (HC, TTHT)

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 9032/CT-TTHT hướng dẫn Thông tư 153/2010/TT-BTC do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.341
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.176.251