Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 900TCT/PCCS về việc hướng dẫn xử lý viết lại hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 900TCT/PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 29/03/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 900TCT/PCCS
V/v: hướng dẫn xử lý viết lại hóa đơn

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2005

 

Kính gửi: Công ty cơ khí Quang Trung

Trả lời công văn số 524/TCKT ngày 9/12/2004 của Công ty cơ khí Quang Trung về hướng dẫn xử lý viết lại hóa đơn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo nội dung công văn nêu, năm 2000 Công ty cơ khí Quang Trung xuất bán máy móc thiết bị và đã lập hóa đơn giao cho bên mua và hai bên đã kê khai nộp thuế đối với doanh thu ghi trên hóa đơn này. Tuy nhiên, theo hợp đồng toàn bộ chi phí bảo hành do Công ty cơ khí Quang Trung chịu. Nhưng để đáp ứng tiến độ công việc nên bên mua đã trực tiếp tiến hành sửa chữa, thay thế thay cho Công ty. Trong trường hợp này bên mua phải lập hóa đơn đối với phần sửa chữa, thay thế giao cho Công ty làm căn cứ thanh toán và hạch toán kế toán.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty cơ khí Quang Trung được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế thành phố Hà Nội
- Lưu VP(HC), PCCS(2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 900TCT/PCCS về việc hướng dẫn xử lý viết lại hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.938
DMCA.com Protection Status

IP: 3.90.56.90