Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 8954/CT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 22/10/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8954/CT-TTHT
V/v: Hoá đơn, chứng từ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 10 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty TNHH thương mại dược phẩm Minh Nguyệt
Địa chỉ: 16 đường số 6, Khu dân cư Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7
Mã số thuế: 0304451283

Trả lời văn bản số 59/MN2014 ngày 19/9/2014 của Công ty về hoá đơn, chứng từ, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 2.8 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

Tổ chức, cá nhân mua hàng hoá, người bán đã xuất hoá đơn, người mua đã nhận hàng, nhưng sau đó người mua phát hiện hàng hoá không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại toàn bộ hay một phần hàng hoá, khi xuất hàng trả lại cho người bán, cơ sở phải lập hoá đơn, trên hoá đơn ghi rõ hàng hoá trả lại người bán do không đúng quy cách, chất lượng, tiền thuế giá trị gia tăng (GTGT) (nếu có).

Trường hợp người mua là đối tượng không có hoá đơn, khi trả lại hàng hoá, bên mua và bên bán phải lập biên bản ghi rõ loại hàng hoá, số lượng, giá trị hàng trả lại theo giá không có thuế GTGT, tiền thuế GTGT theo hoá đơn bán hàng (số ký hiệu, ngày, tháng của hoá đơn), lý do trả hàng và bên bán thu hồi hóa đơn đã lập.”

Căn cứ công văn số 4151/TCT-CS ngày 25/9/2014 của Tổng cục Thuế hướng dẫn về hoá đơn, chứng từ;

1) Trường hợp Công ty trúng thầu cung cấp thuốc cho các bệnh viện công lập, trạm y tế và cơ sở y tế công cộng (bên mua), khi xuất hàng Công ty đã lập hoá đơn giao bên mua, đã kê khai, nộp thuế theo quy định. Sau đó Bên mua trả lại một phần hàng hoá đã mua, Bên mua đã làm thủ tục hồ sơ trình Kho bạc Nhà nước và Kho bạc Nhà nước căn cứ vào hồ sơ cùng với xác nhận của cơ quan bảo hiểm y tế để thanh toán tiền hàng cho Bên bán. Khi trả lại hàng, Bên bán và Bên mua lập văn bản xác nhận việc trả lại hàng hoá, Bên mua lập phiếu xuất kho giao cho Bên bán, Bên bán căn cứ Phiếu xuất kho, văn bản xác nhận giữa Bên mua và Bên bán để hoàn trả cho Kho bạc Nhà nước phần tiền hàng thu hồi đã nhận (có chứng từ hoàn trả thanh toán cho Kho bạc) và Bên mua không thể trả lại hoá đơn cho Bên bán do đã làm thủ tục với kho bạc thì căn cứ vào các chứng từ khi trả lại hàng (Phiếu xuất kho của Bên mua khi trả lại hàng, văn bản xác nhận của hai bên; chứng từ hoàn trả thanh toán cho Kho bạc). Bên bán lập hoá đơn GTGT điều chỉnh giảm số lượng hàng hoá, giá bán chưa có thuế GTGT, thuế suất thuế GTGT, tiền thuế GTGT cho hoá đơn số…ký hiệu… Căn cứ hoá đơn điều chỉnh, Bên bán kê khai điều chỉnh giảm doanh thu và thuế GTGT tương ứng lượng hàng bị trả lại.

2) Đối với các bệnh viện, cơ sở y tế mua hàng hoá của Công ty và trả lại hàng không thuộc trường hợp nêu tại điểm 1 trên thì Bên mua và Công ty lập biên bản nêu rõ lý do trả hàng hóa, số lượng, giá trị hàng trả lại theo giá chưa có thuế GTGT, tiền thuế GTGT, đồng thời Bên mua lập hóa đơn giao cho Công ty. Hoá đơn cùng biên bản trả lại hàng là căn cứ để Công ty kê khai điều chỉnh giảm doanh thu, thuế GTGT. Bên mua và Công ty phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc hoàn trả này.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng PC
;
- CCT Quận 7;
-
Lưu: HC, TTHT.
3181_ 18861 (23/9/2014)
vu.duc.hien

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8954/CT-TTHT ngày 22/10/2014 về hoá đơn, chứng từ do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.802

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.12.157
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!