Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 893/TCT-CS về việc xử lý đối với hoá đơn không hợp pháp do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 893/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 25/02/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 893/TCT-CS
V/v: Xử lý đối với hoá đơn không hợp pháp

Hà Nội, ngày 25 tháng 2 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn số 6907/CT-TTr2 ngày 18/9/2007 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương về việc xử lý đối với hoá đơn không hợp pháp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Tại điểm l.3, mục III, phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định: “ Cơ sở kinh doanh không được tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với trường hợp hoá đơn sử dụng không đúng quy định của pháp luật. . .”

Tại điểm 5, mục IV, phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN quy định: “Các khoản không được tính vào chi phí hợp lý: ...

5. Các khoản chi không có hoá đơn, chứng từ hoặc chứng từ không hợp pháp.”

Trường hợp Công ty TNHH Tân Hoàn sử dụng các hoá đơn trước ngày doanh nghiệp bán bỏ trốn để hạch toán chi phí mua hàng và tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào, nhưng cơ quan Công an đã có kết luận các hoá đơn đó là không hợp pháp, thì Cục Thuế tỉnh Bình Dương xử lý theo hướng như sau:

- Truy thu số thuế GTGT đã khấu trừ, loại khỏi chi phí hợp lý và truy thu thuế TNDN tăng thêm đối với các hoá đơn không hợp pháp nêu trên và xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Trường hợp qua kiểm tra Cục Thuế kết luận Công ty TNHH Tân Hoàn thực tế có mua dịch vụ đầu vào để sử dụng cho sản xuất kinh doanh thì Cục Thuế thực hiện ấn định chi phí mua dịch vụ theo quy định tại Điều 37 Luật Quản lý thuế.

Trước khi xử lý, Cục Thuế cần thẩm định rõ văn bản của cơ quan công an là kết luận điều tra hay chỉ là công văn đề nghị để có hướng xử lý phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

2/ Căn cứ quy định tại điểm 3.28, mục II, phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ tài chính hướng dẫn về thuế GTGT thì dịch vụ CFS (dịch vụ hàng lẻ - Container Freight Station) áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%.

Tổng cục thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT,TTTĐ;
- Lưu VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 893/TCT-CS về việc xử lý đối với hoá đơn không hợp pháp do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.677
DMCA.com Protection Status

IP: 3.90.12.112