Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 890/TCHQ-KTTT về việc không thu thuế giá trị gia tăng hàng phục vụ nghiên cứu khoa học do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 890/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 10/03/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 890/TCHQ-KTTT
V/v: không thu VAT hàng phục vụ nghiên cứu khoa học

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2005

 

Kính gửi:

- Tổng công ty Máy động lực và máy nông nghiệp.
(Số 2, Triệu Quốc Đạt, Hà Nội)
- Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn
- Cục Hải quan TP. Hải Phòng

 

Trả lời công văn số 27/MĐL-NN/TTKD ngày 15/1/2005 của Tổng công ty Máy động lực và máy nông nghiệp về việc xin miễn thuế nhập khẩu cho 02 lô hàng động cơ 6 xilanh nhập khẩu theo các tờ khai số 2330/NK/KD/HN ngày 10/8/2004 tại chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị, Lạng Sơn và 6580/NK/KD ngày 10/9/2004 tại chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 2, Hải Phòng để phục vụ nghiên cứu khoa học; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm 4 Mục II phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng.

Căn cứ danh mục thiết bị máy móc phương tiện vận tải chuyên dùng trong nước đã sản xuất được ban hành kèm theo quyết định số 704/2003/QĐ-BKH ngày 18/9/2003 của Bộ Kế hoạch và đầu tư.

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Lạng sơn, Cục Hải quan TP. Hải Phòng kiểm tra bộ hồ sơ, kết quả kiểm hóa hàng thực nhập nếu xác định hàng nhập khẩu để phục vụ trực tiếp cho nghiên cứu khoa học là động cơ diesel công suất trên 30 CV thì thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.

Tổng cục Hải quan thông báo để Tổng Công ty, Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn, Cục Hải quan TP. Hải Phòng biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Tổng cục;
- Lưu VP, KTTT(3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 890/TCHQ-KTTT về việc không thu thuế giá trị gia tăng hàng phục vụ nghiên cứu khoa học do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.962
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.73.255