Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 89/TCT-TTr thực hiện kế hoạch thanh tra thuế năm 2015 do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 89/TCT-TTr Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Hữu Ánh
Ngày ban hành: 12/01/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 89/TCT-TTr
V/v Thực hiện kế hoạch thanh tra thuế năm 2015.

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp.

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 2007/CT-KTT1 ngày 19/12/2014 của Cục thuế tỉnh Đồng Tháp về việc có khó khăn về lực lượng cán bộ công chức làm công tác thanh tra thuế so với yêu cầu nhiệm vụ được giao và đề nghị chấp thuận cho được thực hiện nhiệm vụ thanh tra do Cục Thuế tự chủ động xây dựng, về vấn đề này Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 15/9/2014, Tổng cục đã có Công văn số 3978/TCT-TTr về việc định hướng xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2015. Trong đó, thanh tra đạt tối thiểu 1,65%, kiểm tra đạt tối thiểu 13% tính trên số doanh nghiệp đang hoạt động thuộc địa bàn quản lý thuế.

Ngày 01/12/2014, Tổng cục Thuế đã có Quyết định số 2189/QĐ-TCT về việc giao cho Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2015. Theo đó, chỉ tiêu kế hoạch thanh tra thuế tối thiểu cho Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp là 45 doanh nghiệp được tính là 1,65%, kế hoạch kiểm tra là 355 doanh nghiệp được tính là 13% trên số doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh (2.727 doanh nghiệp) thuộc địa bàn quản lý thuế.

Tỷ lệ số lượng doanh nghiệp tính và giao kế hoạch thanh tra, kiểm tra theo lộ trình cải cách và hiện đại hóa ngành thuế và mang tính thống nhất trong toàn ngành. Để phấn đấu hoàn thành kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2015 Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp huy động và tăng cường nguồn nhân lực cho công tác thanh tra, kiểm tra để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao. Xây dựng đủ kế hoạch thanh tra, kiểm tra theo số lượng như trên và giao chỉ tiêu cho các phòng, các Chi cục gắn với việc thi đua khen thưởng.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT; TTr (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG THANH TRA TỔNG CỤC THUẾ
Nguyễn Hữu Ánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 89/TCT-TTr thực hiện kế hoạch thanh tra thuế năm 2015 do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.107

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.201.14