Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 889/TCT-KK về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 889/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 25/02/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 889/TCT-KK
V/v hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2008

 

Kính gửi: Công ty TNHH Thanh Tâm.

Tổng cục Thuế nhận được Tờ trình số 45/TT-CT ngày 18/12/2007 của Công ty TNHH Thanh Tâm (Địa chỉ: 25 Phan Đình Phùng, khu phố 8, phường 5, thị xã Đông Hà, Quảng Trị) về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) và báo cáo của Cục Thuế tỉnh Quảng Trị tại công văn số 29/CT-KTT ngày 17/01/2008 về việc hoàn thuế GTGT đối với Công ty TNHH Thanh Tâm. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 1.2 (d.3), Mục III, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, hướng dẫn các trường hợp được coi là thanh toán qua ngân hàng, trong đó có nêu: “Trường hợp cơ sở xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu qua ngân hàng nhưng phía nước ngoài ủy quyền cho bên thứ ba là tổ chức, cá nhân ở nước ngoài thực hiện thanh toán thì việc thanh toán theo ủy quyền phải được quy định trong hợp đồng xuất khẩu (hoặc phụ lục hợp đồng nếu có)”.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp năm 2006 Công ty TNHH Thanh Tâm có hợp đồng xuất khẩu hàng hóa bán cho khách hàng ở Trung Quốc, trong đó (hợp đồng, phụ lục hợp đồng - nếu có) có ghi rõ phía nước ngoài ủy quyền cho cá nhân ở Việt Nam trực tiếp thanh toán từ tài khoản ngân hàng của cá nhân ở Việt Nam được ủy quyền đó thì trường hợp này không đáp ứng điều kiện về thanh toán qua ngân hàng nên không đủ điều kiện được xét khấu trừ, hoàn thuế GTGT theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH Thanh Tâm được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Ban: PC, CS, TTTĐ;
- Cục Thuế tỉnh Quảng Trị;
- Lưu: VT, KK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 889/TCT-KK ngày 25/02/2008 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.020

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.80.173.217