Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 883/TCT-CS năm 2015 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 883/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Quý Trung
Ngày ban hành: 16/03/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 883/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty CP ĐTXD TMDV Minh Thuận Phát
(Địa chỉ: Số 199/3 Lê Quang Định, P.7, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 20/2014/CV-MTP ngày 25/12/2014 của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại dịch vụ Minh Thuận Phát về việc kiến nghị giải đáp chính sách thuế TNDN, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Việc xác định hình thức chuyển nhượng.

Nội dung thu nhập từ chuyển nhượng vốn và thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán đã được quy định cụ thể tại Khoản 1 Điều 14 và Khoản 1 Điều 15 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính. Đề nghị Công ty căn cứ vào quy định nêu trên để xác định nghĩa vụ thuế theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế.

2. Đối với khoản chi phí hỗ trợ 25 tỷ đồng của Công ty.

Tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn các khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế như sau:

“Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.”

Căn cứ quy định trên, số tiền mà Công ty CP ĐTXD TMDV Minh Thuận Phát (Bên B) hỗ trợ cho Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4 (Bên A) không liên quan đến số vốn góp của Bên B trong Công ty cổ phần đầu tư bất động sản thủy lợi 4B nên khoản chi này không được tính vào giá mua và chi phí của hoạt động chuyển nhượng. Đồng thời, khoản chi phí này không liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nên cũng không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN của Công ty.

3. Về việc kê khai, quyết toán thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng:

Hồ sơ Công ty cung cấp chưa đủ thông tin về việc hình thức chuyển nhượng. Đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn kê khai, nộp thuế theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại dịch vụ Minh Thuận Phát được biết./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- PTCT Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Quý Trung

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 883/TCT-CS năm 2015 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.441
DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.201.102