Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 8819/BTC-TCT về việc chênh lệch do đánh giá lại tài sản điều chuyển, tài sản góp vốn do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 8819/BTC-TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 29/07/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số: 8819/BTC-TCT
V/v chênh lệch do đánh giá lại tài sản cố định

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW.

Bộ Tài chính nhận được công văn của một số Cục thuế hỏi về chính sách thuế đối với chênh lệch do đánh giá lại tài sản điều chuyển, tài sản góp vốn. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành; Tại điểm e khoản 1, khoản 5 Điều 4 Mục II Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ (ban hành kèm theo Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính); Thông tư số 146/2007/TT-BTC ngày 6/12/2007 của Bộ Tài Chính; Thông tư số 23/2005/TT-BTC ngày 30/3/2005 của Bộ Tài chính, thì:

1) Đối với doanh nghiệp Nhà nước thực hiện đánh giá lại TSCĐ theo quy định để chuyển đổi thành Công ty cổ phần thì giá trị TSCĐ được ghi nhận để trích khấu hao theo giá trị đánh giá lại và phần chênh lệch giữa giá trị tài sản cố định đánh giá lại và giá trị còn lại của tài sản cố định ghi trên sổ kế toán được ghi tăng phần vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp.

2) Cơ sở kinh doanh thực hiện đánh giá lại tài sản cố định theo quy định để góp vốn liên doanh, để điều chỉnh tài sản khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thì khoản chênh lệch giữa giá trị tài sản cố định đánh giá lại so với giá trị còn lại của tài sản cố định ghi trên sổ kế toán được thực hiện như sau:

- Chênh lệch do đánh giá lại TSCĐ để góp vốn liên doanh được phân bổ dần vào thu nhập khác khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo giời gian sử dụng còn lại của TSCĐ.

- Chêch lệch do đánh giá lại TSCĐ để điều chuyển tài sản khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp hạch toán vào thu nhập khác khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Cơ sở kinh doanh sẽ được trích khấu hao tính vào chí phí hợp lý theo nguyên giá của TSCĐ đánh giá lại.

Bộ Tài chính thông báo để các Cục thuế biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC; Vụ CST;
- Cục TCDN; Vụ CĐKT;
- Lưu: VT, TCT (VT, CS (3b)).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 8819/BTC-TCT về việc chênh lệch do đánh giá lại tài sản điều chuyển, tài sản góp vốn do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.083
DMCA.com Protection Status

IP: 54.159.44.54