Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 8795/CT-TTHT về thuế tiêu thụ đặc biệt do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 8795/CT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 12/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8795/CT-TTHT
V/v: thuế tiêu thụ đặc biệt

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 11 năm 2009

 

Kính gửi:

Công ty Liên danh Hữu hạn Khách sạn Chains Caravelle
Địa chỉ: 19-23 Công trường Lam Sơn, Quận 1
Mã số thuế:0300624224

Trả lời văn bản số 99/HC-09.JV ngày 12/10/2009 của Công ty về thuế tiêu thụ đặc biệt do Tổng Cục Thuế chuyển theo phiếu chuyển số 1499/PC-TCT ngày 23/10/2009, Cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 7 Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 ngày 14/11/2008 của Quốc Hội thì hoạt động kinh doanh casino, trò chơi điện tử có thưởng nộp thuế tiêu thụ đặc biệt theo thuế suất 30% kể từ ngày 01/04/2009.

Trường hợp Công ty kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng thì phải áp dụng thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt là 30% kể từ ngày 01/04/2009.

Trường hợp Giấy phép điều chỉnh số 433/GPĐC2 ngày 06/03/2002 có quy định về thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt của hoạt động trò chơi điện tử có thưởng khác với quy định tại Điều 7 Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 thì Công ty thực hiện theo quy định của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

Cục Thuế thông báo Công ty Liên danh Hữu hạn Khách sạn Chains Caravelle biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Cục Thuế
“để báo cáo theo PC số 1499/PC-TCT”;
- P.PC;
- P.KTr 1;
- Lưu: HC, TTHT.
 3119 – 11211 / 2009 QK

TUQ.CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8795/CT-TTHT về thuế tiêu thụ đặc biệt do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.246

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.205.144