Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 879/TCT-CS năm 2015 trả lời chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 879/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Quý Trung
Ngày ban hành: 16/03/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 879/TCT-CS
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 545/CT-KT1 ngày 16/01/2015 của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với trường hợp của Công ty cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước (Công ty), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo nội dung nêu tại công văn số 545/CT-KT1 ngày 16/01/2015 của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh thì dự án được hưởng ưu đãi thuế TNDN miễn 01 năm và giảm 50% trong 4 năm tiếp theo (theo diện đầu tư mở rộng). Thực tế, Công ty đã kê khai ưu đãi theo diện doanh nghiệp mới thành lập (thuế suất 10% trong 15 năm, miễn 3 năm và giảm 50% trong 8 năm tiếp theo) bao gồm giai đoạn trước cổ phần hóa và sau cổ phần hóa (kê khai kế thừa ưu đãi), kê khai xác định thu nhập chịu thuế và thu nhập được hưởng ưu đãi theo doanh thu tính thuế là toàn bộ số tiền Công ty thực thu trong năm).

Theo quy định tại Luật thuế TNDN và các văn bản hướng dẫn có liên quan thì trường hợp bên thuê trả tiền thuê trước cho nhiều năm thì doanh thu để tính thu nhập chịu thuế phải được phân bổ cho số năm trả tiền trước để từ đó xác định thu nhập chịu thuế của từng năm và các ưu đãi về miễn, giảm thuế TNDN (nếu có). Trường hợp cơ sở kinh doanh đang trong thời gian ưu đãi thuế lựa chọn phương pháp xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là toàn bộ số tiền thuê bên thuê trả trước cho nhiều năm thì việc xác định số thuế TNDN từng năm miễn thuế, giảm thuế căn cứ vào tổng số thuế TNDN của số năm trả tiền trước chia (:) cho số năm bên thuê trả tiền trước. Do đó trường hợp của Công ty nếu bên thuê trả tiền trước cho nhiều năm nhưng Công ty kê khai xác định thu nhập chịu thuế và thu nhập được hưởng ưu đãi theo doanh thu tính thuế là toàn bộ số tiền thực thu trong năm mà không chia cho số năm bên thuê trả tiền trước là chưa phù hợp với quy định nêu trên.

Đề nghị Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh căn cứ quy định tại Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật quản lý thuế, các văn bản hướng dẫn có liên quan và thực tế điều kiện đáp ứng đối với trường hợp của Công ty cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước để xác định cho phù hợp. Ngoài ra, đề nghị Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh căn cứ chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của cơ quan thuế thực hiện rà soát việc kê khai xác định ưu đãi thuế của Công ty, các nội dung tại Biên bản kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước và Biên bản Kiểm tra của Thanh tra Bộ Tài chính để hướng dẫn Công ty thực hiện cho phù hợp với quy định. Trường hợp còn phát sinh vướng mắc đề nghị Cục thuế báo cáo cụ thể kèm theo hồ sơ có liên quan (nếu có) đồng thời đề xuất phương án giải quyết về Tổng cục Thuế để được xem xét trình các cấp có thẩm quyền giải quyết theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh được biết./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Phó TCT Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Vụ PC - TCT;
- Lưu: VT; CS (4b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Quý Trung

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 879/TCT-CS năm 2015 trả lời chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.096
DMCA.com Protection Status

IP: 54.159.51.118