Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 873/CT-TTHT năm 2015 về khấu trừ thuế giá trị gia tăng đối với tài sản cố định bị tổn thất do hỏa hoạn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 873/CT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 22/01/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 873/CT-TTHT
V/v: Thuế giá trị gia tăng

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Scansia Pacific
Địa chỉ: Lô 24-30, Đường số 1, Khu Công nghiệp Tân Tạo, Q.Bình Tân
Mã số thuế: 0302307213

 

Trả lời văn bản số 01/KT-SP ngày 05/01/2015 của Công ty (Cục Thuế TP nhận ngày 13/01/2015) về khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với tài sản cố định (TSCĐ) bị tổn thất do hỏa hoạn, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Tiết c.5 Điểm 1.2 Khoản 1 Mục III Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định khấu trừ thuế GTGT đầu vào:

“Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, tài sản cố định mua vào bị tổn thất, bị hỏng do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ không được khấu trừ”.

Căn cứ Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế;

Căn cứ hướng dẫn của Tổng cục Thuế tại công văn số 3551/TCT-CS ngày 06/10/2011,

Trường hợp Công ty theo trình bày: TSCĐ bị tổn thất do hỏa hoạn xảy ra tại Công ty vào ngày 22/8/2009 nay được Công ty Bảo hiểm bồi thường bằng hình thức thuê đơn vị thi công xây dựng như hiện trạng ban đầu (khi chưa bị hỏa hoạn) thì Công ty không phải loại trừ thuế GTGT đầu vào của TSCĐ đã được bảo hiểm bồi thường (coi như không bị tổn thất).

Đối với TSCĐ đã đưa vào sử dụng bị tổn thất do hỏa hoạn xảy ra vào ngày 27/02/2010 đến nay vẫn chưa được Bảo hiểm bồi thường thì số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ của TSCĐ bị tổn thất là số thuế GTGT tương ứng với giá trị còn lại trên sổ sách kế toán của TSCĐ đó, Công ty phải kê khai điều chỉnh giảm số thuế GTGT đầu vào của TSCĐ bị tổn thất do hỏa hoạn trên bảng kê hàng hóa, dịch vụ mua vào của kỳ kê khai thuế GTGT tháng phát sinh hỏa hoạn (tháng 02/2010). Trường hợp việc điều chỉnh giảm thuế đầu vào tại kỳ kê khai tháng 02/2010 dẫn đến phát sinh số thuế GTGT phải nộp trong tháng 02/2010 thì Công ty thực hiện nộp thuế GTGT trong thời hạn quy định.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KTT số 1;
- Phòng PC;
- Lưu (TTHT, HC).
109 – 2039/15 B.Hang

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 873/CT-TTHT năm 2015 về khấu trừ thuế giá trị gia tăng đối với tài sản cố định bị tổn thất do hỏa hoạn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.611
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.92.235