Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 867/CT-TTHT năm 2015 về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ bảo quản lạnh thủy sản, hải sản do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 867/CT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 22/01/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 867/CT-TTHT
V/v: thuế suất thuế giá trị gia tăng.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 1 năm 2015

 

Kính gửi:

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Hoàng Lai
Địa chỉ: 4 Tống Văn Trân, Phường 5, Quận 11, TP.HCM
Mã số thuế: 0301071396

 

Trả lời văn bản số 39/2014/CV ngày 25/12/2014 của Công ty về thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với dịch vụ bảo quản lạnh thủy sản, hải sản, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế GTGT.

Căn cứ Khoản 3 Điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 03 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định về xử lý đối với hóa đơn đã lập:

“Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-)”.

Căn cứ công văn số 3341/TCT-CS ngày 18/08/2014 của Tổng Cục Thuế hướng dẫn về thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ bảo quản lạnh:

“... trường hợp Công ty TNHH Chế biến Nông hải sản Hải Thành có dịch vụ bảo quản lạnh đối với thủy sản, hải sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường áp dụng thuế suất thuế GTGT 5% theo Khoản 4 Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC nêu trên.Trường hợp Công ty TNHH Chế biến Nông hải sản Hải Thành đã kê khai, nộp thuế đối với dịch vụ bảo quản lạnh thủy sản, hải sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường với thuế suất thuế GTGT 10% thì thực hiện điều chỉnh lại theo quy định”.

Căn cứ các quy định nêu trên, dịch vụ bảo quản lạnh các sản phẩm nông nghiệp, thủy sản, hải sản chưa qua chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường áp dụng thuế suất thuế GTGT là 5 %. Trường hợp Công ty từ ngày 01/01/2014 đến nay khi cung cấp dịch vụ bảo quản lạnh các sản phẩm trồng trọt, thủy hải sản nuôi trồng và đánh bắt (chưa qua chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường ) đã lập hóa đơn GTGT áp dụng thuế suất là 10% thì thực hiện điều chỉnh lại. Các văn bản hướng dẫn trước đây của Cục thuế, Chi cục Thuế không phù hợp với hướng dẫn của Tổng cục Thuế tại văn bản số 3341/TCT-CS ngày 18/8/2014 đều bãi bỏ.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- P. KT4;
- P. PC;
- Lưu: VT, TTHT.
4362-323500 Dương

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 867/CT-TTHT năm 2015 về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ bảo quản lạnh thủy sản, hải sản do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.818
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.90.122